Frekwencja »Polska »Okręg wyborczy do Sejmu nr 6 »Powiat lubelski
Powiat lubelski
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 145 551
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 119
Liczba obwodów które przekazały dane : 119
Liczba wyborców: 115 089
Liczba kart ważnych: 53 107
46.14 %
Podgląd

Brak danych 37,10% - 38,75% 38,76% - 40,41% 40,42% - 42,07% 42,08% - 43,73% 43,74% - 45,39% 45,40% - 47,05% 47,06% - 48,71% 48,72% - 50,37% 50,38% - 52,03% 52,04% - 53,69%
Powiat lubelski
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 145 551
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 119
Liczba obwodów które przekazały dane : 119
Liczba wyborców: 115 089
Liczba kart ważnych: 53 117
46.15 %
Podgląd

Brak danych 37,10% - 38,75% 38,76% - 40,41% 40,42% - 42,07% 42,08% - 43,73% 43,74% - 45,39% 45,40% - 47,05% 47,06% - 48,71% 48,72% - 50,37% 50,38% - 52,03% 52,04% - 53,69%
Powiat lubelski
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 145 551
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 119
Liczba obwodów które przekazały dane : 119
Liczba wyborców: 115 089
Liczba kart wydanych: 2 595
2.26 %
Podgląd

Brak danych 0,79% - 1,10% 1,11% - 1,42% 1,43% - 1,74% 1,75% - 2,06% 2,07% - 2,38% 2,39% - 2,70% 2,71% - 3,02% 3,03% - 3,34% 3,35% - 3,66% 3,67% - 3,98%
Powiat lubelski
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 145 551
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 119
Liczba obwodów które przekazały dane : 119
Liczba wyborców: 115 089
Liczba kart wydanych: 25 787
22.43 %
Podgląd

Brak danych 15,98% - 16,98% 16,99% - 17,99% 18,00% - 19,00% 19,01% - 20,02% 20,03% - 21,04% 21,05% - 22,06% 22,07% - 23,08% 23,09% - 24,10% 24,11% - 25,12% 25,13% - 26,13%
Powiat lubelski
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 145 551
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 119
Liczba obwodów które przekazały dane : 119
Liczba wyborców: 115 089
Liczba kart wydanych: 43 767
38.04 %
Podgląd

Brak danych 30,76% - 31,99% 32,00% - 33,23% 33,24% - 34,47% 34,48% - 35,71% 35,72% - 36,95% 36,96% - 38,19% 38,20% - 39,43% 39,44% - 40,67% 40,68% - 41,91% 41,92% - 43,15%
Frekwencja
Nr okręgu Teryt Nazwa Liczba obwodów Liczba wyborców Liczba kart ważnych Liczba kart ważnych / Liczba wyborców
ogółem które przekazały dane
6 060901 gm. Bełżyce 11 11 10895 4986 45.76 %
6 060902 gm. Borzechów 6 6 3186 1606 50.41 %
6 060903 gm. Bychawa 14 14 9771 4017 41.11 %
6 060904 gm. Garbów 8 8 7101 3078 43.35 %
6 060905 gm. Głusk 5 5 6666 3383 50.75 %
6 060906 gm. Jabłonna 6 6 6184 2334 37.74 %
6 060907 gm. Jastków 8 8 10014 5184 51.77 %
6 060908 gm. Konopnica 6 6 9662 5179 53.60 %
6 060909 gm. Krzczonów 6 6 4067 1509 37.10 %
6 060910 gm. Niedrzwica Duża 9 9 8784 4352 49.54 %
6 060911 gm. Niemce 9 9 13635 6698 49.12 %
6 060912 gm. Strzyżewice 7 7 6027 2527 41.93 %
6 060913 gm. Wojciechów 5 5 4756 1798 37.80 %
6 060914 gm. Wólka 9 9 7690 3853 50.10 %
6 060915 gm. Wysokie 6 6 3997 1594 39.88 %
6 060916 gm. Zakrzew 4 4 2654 1009 38.02 %
Frekwencja po typach szczebli
Nr Opis Liczba obwodów Liczba wyborców Liczba kart ważnych Liczba kart ważnych / Liczba wyborców
ogółem które przekazały dane
1 wieś 94 94 94 423 44 104 46.71 %
2 obszar miejsko-wiejski 25 25 20 666 9 003 43.56 %
Najwyższa frekwencja
Kod Szczebel Nazwa Liczba obwodów Liczba wyborców Liczba kart ważnych Liczba kart ważnych / Liczba wyborców
ogółem które przekazały dane
060908 Gmina gm. Konopnica 6 6 9 662 5 179 53.6 %
Najniższa frekwencja
Kod Szczebel Nazwa Liczba obwodów Liczba wyborców Liczba kart ważnych Liczba kart ważnych / Liczba wyborców
ogółem które przekazały dane
060909 Gmina gm. Krzczonów 6 6 4 067 1 509 37.1 %