Frekwencja »Polska »Okręg wyborczy do Sejmu nr 41 »Powiat gryficki
Powiat gryficki
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 61 738
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 41
Liczba obwodów które przekazały dane : 41
Liczba wyborców: 49 471
Liczba kart ważnych: 20 544
41.53 %
Podgląd

Brak danych 30,56% - 33,37% 33,38% - 36,19% 36,20% - 39,01% 39,02% - 41,83% 41,84% - 44,65% 44,66% - 47,47% 47,48% - 50,29% 50,30% - 53,11% 53,12% - 55,93% 55,94% - 58,75%
Powiat gryficki
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 61 738
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 41
Liczba obwodów które przekazały dane : 41
Liczba wyborców: 49 471
Liczba kart ważnych: 20 536
41.51 %
Podgląd

Brak danych 30,46% - 33,27% 33,28% - 36,09% 36,10% - 38,91% 38,92% - 41,73% 41,74% - 44,55% 44,56% - 47,37% 47,38% - 50,19% 50,20% - 53,01% 53,02% - 55,83% 55,84% - 58,65%
Powiat gryficki
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 61 738
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 41
Liczba obwodów które przekazały dane : 41
Liczba wyborców: 49 471
Liczba kart wydanych: 966
1.97 %
Podgląd

Brak danych 0,74% - 0,90% 0,91% - 1,07% 1,08% - 1,24% 1,25% - 1,41% 1,42% - 1,58% 1,59% - 1,75% 1,76% - 1,92% 1,93% - 2,09% 2,10% - 2,26% 2,27% - 2,43%
Powiat gryficki
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 61 738
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 41
Liczba obwodów które przekazały dane : 41
Liczba wyborców: 49 471
Liczba kart wydanych: 9 831
19.93 %
Podgląd

Brak danych 13,81% - 15,42% 15,43% - 17,04% 17,05% - 18,66% 18,67% - 20,28% 20,29% - 21,90% 21,91% - 23,52% 23,53% - 25,14% 25,15% - 26,76% 26,77% - 28,38% 28,39% - 30,00%
Powiat gryficki
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 61 738
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 41
Liczba obwodów które przekazały dane : 41
Liczba wyborców: 49 471
Liczba kart wydanych: 16 685
33.76 %
Podgląd

Brak danych 21,21% - 24,09% 24,10% - 26,98% 26,99% - 29,87% 29,88% - 32,76% 32,77% - 35,65% 35,66% - 38,54% 38,55% - 41,43% 41,44% - 44,32% 44,33% - 47,21% 47,22% - 50,10%
Frekwencja
Nr okręgu Teryt Nazwa Liczba obwodów Liczba wyborców Liczba kart ważnych Liczba kart ważnych / Liczba wyborców
ogółem które przekazały dane
41 320501 gm. Brojce 2 2 2961 905 30.56 %
41 320502 gm. Gryfice 15 15 19217 8304 43.21 %
41 320503 gm. Karnice 2 2 3344 1317 39.38 %
41 320504 gm. Płoty 8 8 7511 2936 39.09 %
41 320507 gm. Rewal 3 3 3202 1878 58.65 %
41 320508 gm. Trzebiatów 11 11 13236 5204 39.32 %
Frekwencja po typach szczebli
Nr Opis Liczba obwodów Liczba wyborców Liczba kart ważnych Liczba kart ważnych / Liczba wyborców
ogółem które przekazały dane
1 wieś 7 7 9 507 4 100 43.13 %
2 obszar miejsko-wiejski 34 34 39 964 16 444 41.15 %
Najwyższa frekwencja
Kod Szczebel Nazwa Liczba obwodów Liczba wyborców Liczba kart ważnych Liczba kart ważnych / Liczba wyborców
ogółem które przekazały dane
320507 Gmina gm. Rewal 3 3 3 202 1 878 58.65 %
Najniższa frekwencja
Kod Szczebel Nazwa Liczba obwodów Liczba wyborców Liczba kart ważnych Liczba kart ważnych / Liczba wyborców
ogółem które przekazały dane
320501 Gmina gm. Brojce 2 2 2 961 905 30.56 %