Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 35 » Lista nr 2
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
Numer listy: 2
Nazwa: Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
Skrót: KW Polska Jest Najważniejsza
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Polska Jest Najważniejsza
Adres: ul. Aleje Ujazdowskie 26, 00-478 Warszawa
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://stronapjn.pl/wybory-2011/
Liczba mandatów: 0

Brak danych 0,00% - 0,28% 0,29% - 0,57% 0,58% - 0,86% 0,87% - 1,15% 1,16% - 1,44% 1,45% - 1,73% 1,74% - 2,02% 2,03% - 2,31% 2,32% - 2,60% 2,61% - 2,89%
Lista nr 2 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Porębski Dariusz Krzysztof 1 315 0,51%
Nie
2 Musiał Paweł 790 0,30%
Nie
3 Krakowiak Urszula 653 0,25%
Nie
4 Solis Piotr 134 0,05%
Nie
5 Wypij Michał Piotr 254 0,10%
Nie
6 Adamczak Ryszard Henryk 238 0,09%
Nie
7 Pieklik Agnieszka 233 0,09%
Nie
8 Fabisiak Anna 300 0,12%
Nie
9 Murawski Janusz Jerzy 122 0,05%
Nie
10 Frej Bogumiła Teresa 114 0,04%
Nie
11 Kossakowski Marek Lech 184 0,07%
Nie
12 Rudzewicz Adam 98 0,04%
Nie
13 Książek Paweł 162 0,06%
Nie
14 Krawczyk Magdalena 200 0,08%
Nie
15 Jercha-Milewska Aleksandra 81 0,03%
Nie
16 Stempniewski Andrzej Józef 28 0,01%
Nie
17 Witanowska Adriana Alicja 115 0,04%
Nie
18 Burza Marcin 255 0,10%
Nie
Głosów na listę 5 276 2,03%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 35 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 35 5 276
2,03%
pow. ełcki 497
1,99%
pow. giżycki 296
1,60%
pow. kętrzyński 517
2,76%
pow. mrągowski 287
1,83%
pow. nidzicki 137
1,51%
pow. olecki 185
1,92%
pow. olsztyński 821
2,26%
pow. piski 296
1,74%
pow. szczycieński 350
1,73%
pow. gołdapski 103
1,35%
pow. węgorzewski 100
1,52%
m. npp Olsztyn 1 687
2,23%