Geografia »Polska»Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy do Sejmu nr 34,
Okręg wyborczy do Sejmu nr 34 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Okręg wyborczy do Sejmu nr 34 (OKW Elbląg)
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 640 733
Liczba obwodów: 434
 
Wyniki
Wyniki głosowania
Statystyka okręgu
Okręg wyborczy Granice Liczba
wyborców mandatów komitetów, które zarejestrowały listy kandydatów ze wszystkich list
34 Powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki Miasto na prawach powiatu: Elbląg 508 898 8 8 117
Powiaty
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
280100 bartoszycki, pow. 50 841 61 829
280200 braniewski, pow. 35 123 43 803
280300 działdowski, pow. 52 579 67 280
280400 elbląski, pow. 45 622 58 563
280700 iławski, pow. 73 263 93 852
280900 lidzbarski, pow. 34 565 43 089
281200 nowomiejski, pow. 34 387 45 080
281500 ostródzki, pow. 84 207 106 557
Miasta na prawach powiatu
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
286101 Elbląg, m. 98 311 120 680
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Krasulski Leonard Seweryn Aktywny poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Elbląg, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Kulczyk Joanna Aktywny mgr inż. zootechnik, Odmy, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
3 Babalski Zbigniew Aktywny inż. rolnictwa, Ostróda, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
4 Necio Jerzy Aktywny nauczyciel, mgr historii, Kamińsk, nie należy do partii politycznej
5 Kobryń-Szczepańska Dorota Aktywny nauczyciel, Elbląg, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
6 Polański Marek Józef Aktywny mgr fizyki, nauczyciel, Iława, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
7 Koniecko Adam Aktywny mgr inż. rolnictwa, Pasłęk, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
8 Nawrocki Przemysław Aleksander Aktywny ekonomista, Lidzbark, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
9 Ołdakowski Adam Aktywny inż. rolnictwa, Witki, nie należy do partii politycznej
10 Kielak Danuta Aktywny administratywista, Kraszewo, nie należy do partii politycznej
11 Straus Adam Aktywny ślusarz - mechanik, Nowe Miasto Lubawskie, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
12 Motyka-Kozioł Karolina Aktywny mgr zarządzania, Braniewo, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
13 Waszczak Renata Magdalena Aktywny technik kolejnictwa, Działdowo, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
14 Ulewicz Andrzej Aktywny pedagog, Olsztyn, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
15 Wrońska Anna Weronika Aktywny mgr pedagogiki, Elbląg, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
16 Sadowski Jan Adam Aktywny mgr administracji, Susz, nie należy do partii politycznej
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Pukin Edward Aktywny menadżer, Elbląg, członek partii Polska Jest Najważniejsza
2 Świergolski Adam Roman Aktywny nauczyciel, Susz, nie należy do partii politycznej
3 Kościuk Tadeusz Aktywny geodeta, Warszawa, nie należy do partii politycznej
4 Krystochowicz Tomasz Aktywny urzędnik państwowy, Nowe Miasto Lubawskie, członek partii Polska Jest Najważniejsza
5 Sobieska zu Schwarzenberg Małgorzata Maria Aktywny nauczyciel, Ostróda, członek partii Polska Jest Najważniejsza
6 Warcaba Kamila Teresa Aktywny radca prawny, Wilczkowo, nie należy do partii politycznej
7 Bondar Robert Tadeusz Aktywny przedsiębiorca, Elbląg, nie należy do partii politycznej
8 Płussa Lidia Marta Aktywny pielęgniarka, Elbląg, nie należy do partii politycznej
9 Kłosowski Arkadiusz Piotr Aktywny nauczyciel, Brzozie Lubawskie, członek partii Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych
10 Gula Elżbieta Aktywny inż. ogrodnictwa, Pikus, nie należy do partii politycznej
11 Dębowska Sylwia Aktywny menadżer, Cięćk, nie należy do partii politycznej
12 Jastrzębska Sylwia Beata Aktywny pracownik samorządowy, Warszawa, członek partii Polska Jest Najważniejsza
13 Mikołajczyk Dariusz Olaf Aktywny pedagog, Lidzbark Warmiński, nie należy do partii politycznej
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Mańkut Władysław Aktywny ekonomista, Elbląg, członek partii SLD
2 Janczuk Danuta Anna Aktywny mgr inż. rolnictwa, Elbląg, nie należy do partii politycznej
3 Bojko Edward Aktywny nauczyciel, Iława, członek partii SLD
4 Sowicka Małgorzata Dorota Aktywny nauczyciel, Elbląg, członek partii SLD
5 Przyborowski Wincenty Marian Aktywny technik administracji, Braniewo, członek partii SLD
6 Galikowska Anna Justyna Aktywny prawnik, politolog, Pasłęk, nie należy do partii politycznej
7 Bubeła Jerzy Aktywny zarządzanie w administracji, Górowo Iławeckie, nie należy do partii politycznej
8 Nadarzewska Ludmiła Małgorzata Aktywny leśnik, Tymawa, członek partii SLD
9 Jóźwiak Grażyna Aktywny pedagog, Orneta, członek partii SLD
10 Wierzbowska Magdalena Aktywny nauczyciel, Słobity, nie należy do partii politycznej
11 Głowacki Zbigniew Alojzy Aktywny mgr inż. geodeta, Susz, członek partii SLD
12 Wiśniewski Adam Zygmunt Aktywny inż. rolnictwa, Nowe Miasto Lubawskie, członek partii SLD
13 Mazurkiewicz Edwarda Michalina Aktywny ekonomista, Elbląg, członek partii SLD
14 Józefiak Jerzy Marian Aktywny mgr inż. rolnictwa, Elbląg, członek partii SLD
15 Esden-Tempska Katarzyna Daria Aktywny politolog, Ostróda, członek partii SLD
16 Dziewałtowski-Gintowt Juliusz Aktywny nauczyciel, Elbląg, członek partii SLD
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Penkalski Wojciech Adam Aktywny przedsiębiorca, Braniewo, członek partii Ruch Palikota
2 Kamasz Marian Aktywny pedagog, dr nauk humanistycznych, Elbląg, członek partii Ruch Palikota
3 Białkowska Ewa Urszula Aktywny pedagog, trener łyżwiarstwa szybkiego, Elbląg, nie należy do partii politycznej
4 Życzkowska Beata Wioletta Aktywny ekonomista, przedsiębiorca, Łęcze, nie należy do partii politycznej
5 Jaśkiewicz Michał Aktywny lekarz, Elbląg, członek partii Ruch Palikota
6 Kluba Bartosz Grzegorz Aktywny ekonomista, muzyk, Iława, nie należy do partii politycznej
7 Nałęcz Stanisław Romuald Aktywny pedagog, Bartoszyce, nie należy do partii politycznej
8 Robaczewska Marta Katarzyna Aktywny specjalista ds. żywienia, Nowe Miasto Lubawskie, nie należy do partii politycznej
9 Ulatowski Bogdan Kazimierz Aktywny pedagog, Działdowo, nie należy do partii politycznej
10 Dekarczyk Marek Jan Aktywny pedagog, Ostróda, nie należy do partii politycznej
11 Ogryzek Joanna Urszula Aktywny pedagog, Braniewo, członek partii Ruch Palikota
12 Kapla Paweł Tomasz Aktywny politolog, specjalista ds. marketingu, Elbląg, nie należy do partii politycznej
13 Junker Marcin Aktywny przedsiębiorca, Elbląg, członek partii Ruch Palikota
14 Kusz Nikoletta Maria Aktywny studentka Wydziału Zarządzania UG, Iława, nie należy do partii politycznej
15 Brzózka Marcin Aktywny bezrobotny, Laseczno, nie należy do partii politycznej
16 Smolińska Jolanta Maria Aktywny pedagog, specjalista ds. administracyjno-osobowych, Elbląg, członek partii Ruch Palikota
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Żelichowski Stanisław Aktywny leśnik, Iłowo-Osada, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Szulc Jolanta Elżbieta Aktywny lekarz medycyny, Nowe Miasto Lubawskie, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Brzezin Gustaw Marek Aktywny dr inż. rolnictwa, Ostróda, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
4 Wróblewski Witold Marek Aktywny inż. mechanik, Elbląg, nie należy do partii politycznej
5 Kunicka Danuta Aktywny menadżer służby zdrowia, Górowo Iławeckie, nie należy do partii politycznej
6 Mroziński Henryk Aktywny mgr inż. mechanik, Braniewo, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
7 Przewłocka Beata Maria Aktywny aktorka, Elbląg, nie należy do partii politycznej
8 Zieliński Artur Aktywny politolog, Elbląg, nie należy do partii politycznej
9 Kasprowicz Zygmunt Aktywny inż. rolnictwa, Rożental, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
10 Ziejewski Zbigniew Aktywny mgr inż. rolnictwa, Szwarcenowo, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
11 Kozioł Małgorzata Krystyna Aktywny mgr pedagogiki, Orneta, nie należy do partii politycznej
12 Piechota Irena Aktywny nauczyciel, Zalewo, nie należy do partii politycznej
13 Zabłocki Wojciech Aktywny dr inż. nauk rolniczych, Krawczyki, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
14 Głowacz Bogdan Jan Aktywny rolnik, Antoniewo, nie należy do partii politycznej
15 Chrościcka Beata Lidia Aktywny mgr prawa i administracji, Elbląg, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
16 Nowakowska Teresa Aktywny mgr inż. rolnictwa, Działdowo, nie należy do partii politycznej
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Ćwikiel Zofia Aktywny bankowiec, Susz, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
2 Ratka Zbigniew Bolesław Aktywny rolnik, Jędrychowo, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
3 Orysiak Aleksandra Barbara Aktywny nauczyciel, Bobrowiec, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
4 Zielińska Katarzyna Aktywny handlowiec, Nowe Miasto Lubawskie, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
5 Grabowska Marta Katarzyna Aktywny filolog, Elbląg, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6 Kowalska Joanna Aktywny ekonomista, Tolkmicko, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
7 Stefanowicz Anna Maria Aktywny instruktor nauki jazdy, Pasłęk, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
8 Dudziak Tomasz Tadeusz Aktywny politolog, Korsze, nie należy do partii politycznej
9 Grabowski Stanisław Zbigniew Aktywny górnik, Rybnik, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
10 Poczobut Tomasz Aktywny elektronik, Elbląg, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
11 Zajdzińska Anna Elżbieta Aktywny technik gastronom, Tolkmicko, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
12 Kluczyński Arkadiusz Jacek Aktywny przedsiębiorca, Elbląg, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
13 Soćko Sylwester Aktywny budowlaniec, Elbląg, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
14 Kamrowski Jarosław Aktywny elektryk, Elbląg, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
15 Załuski Jan Włodzimierz Aktywny budowlaniec, Elbląg, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Rybicki Sławomir Piotr Aktywny prawnik, Gdańsk, członek partii Platforma Obywatelska RP
2 Cieśliński Piotr Aktywny ekonomista, Lidzbark Warmiński, członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Gelert Elżbieta Kazimiera Aktywny menadżer, Elbląg, członek partii Platforma Obywatelska RP
4 Harmaciński Krzysztof Aktywny mgr inż. rolnictwa, Iława, członek partii Platforma Obywatelska RP
5 Rymarska-Pszenna Maria Bernadeta Aktywny nauczyciel, Ostróda, nie należy do partii politycznej
6 Sycz Miron Aktywny poseł na Sejm RP, Górowo Iławeckie, członek partii Platforma Obywatelska RP
7 Naguszewski Tadeusz Aktywny lekarz, Elbląg, członek partii Platforma Obywatelska RP
8 Żyliński Adam Jacek Aktywny poseł na Sejm RP, Iława, członek partii Platforma Obywatelska RP
9 Dembek Ewa Barbara Aktywny nauczyciel, Lipinki, członek partii Platforma Obywatelska RP
10 Dziąg Leszek Jan Aktywny nauczyciel, Braniewo, członek partii Platforma Obywatelska RP
11 Korzeniewska-Lasota Anna Aktywny nauczyciel akademicki, Działdowo, członek partii Platforma Obywatelska RP
12 Wilczak Małgorzata Magdalena Aktywny instruktor tańca, Elbląg, członek partii Platforma Obywatelska RP
13 Hoch Henryk Paweł Aktywny technik ekonomista, Ostróda, członek partii Platforma Obywatelska RP
14 Grodowska Alicja Aktywny pedagog, Orneta, członek partii Platforma Obywatelska RP
15 Romanowski Jerzy Aktywny inż. zootechnik, Surowe, członek partii Platforma Obywatelska RP
16 Ostrowski Witold Aktywny technik budowy maszyn, Działdowo, członek partii Platforma Obywatelska RP
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Rochnowska Renata Maria Aktywny mgr ekonomii, Wawrowice, członek partii NDP - Samoobrona Andrzeja Leppera
2 Sadowski Józef Aktywny emeryt, rolnik, Ząbrowo, członek partii NDP - Samoobrona Andrzeja Leppera
3 Stafiej Wiesław Aleksander Aktywny urzędnik, Kadyny, członek partii NDP - Samoobrona Andrzeja Leppera
4 Kłosowski Andrzej Aktywny technik mechanizacji rolnictwa, Działdowo, członek partii NDP - Samoobrona Andrzeja Leppera
5 Gągalski Henryk Franciszek Aktywny blacharz samochodowy, Elbląg, członek partii NDP - Samoobrona Andrzeja Leppera
6 Wołynko Iwona Maria Aktywny opiekun medyczny, Elbląg, nie należy do partii politycznej
7 Różycka Anna Katarzyna Aktywny zootechnik, Kadyny, nie należy do partii politycznej
8 Wojnowska Katarzyna Marta Aktywny pracownik biurowy, Elbląg, nie należy do partii politycznej
9 Dudek Jacek Bartłomiej Aktywny pracownik administracyjny, Elbląg, nie należy do partii politycznej
Statystyka okręgu
Okręg wyborczy Granice Liczba
wyborców mandatów kandydatów
84 powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski oraz miasto na prawach powiatu: Elbląg 264 462 1 5
Powiaty
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
280100 bartoszycki, pow. 50 841 61 829
280200 braniewski, pow. 35 123 43 803
280400 elbląski, pow. 45 622 58 563
280900 lidzbarski, pow. 34 565 43 089
Miasta na prawach powiatu
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
286101 Elbląg, m. 98 311 120 680
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Status Komitet Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Bobek Jan Aktywny Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe leśnik, Piórkowo, nie należy do partii politycznej
2 Gintowt-Dziewałtowski Witold Józef Aktywny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP ekonomista, Elbląg, nie należy do partii politycznej
3 Konklewska Anna Aktywny Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności specjalista technolog, Elbląg, członek partii Liga Obrony Suwerenności
4 Kula Sławomir Antoni Aktywny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej lekarz, Elbląg, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
5 Sadowski Sławomir Aktywny Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pasłęk, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
Statystyka okręgu
Okręg wyborczy Granice Liczba
wyborców mandatów kandydatów
85 powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki 244 436 1 5
Powiaty
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
280300 działdowski, pow. 52 579 67 280
280700 iławski, pow. 73 263 93 852
281200 nowomiejski, pow. 34 387 45 080
281500 ostródzki, pow. 84 207 106 557
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Status Komitet Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Gorczyca Stanisław Andrzej Aktywny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP senator RP, Miłomłyn, członek partii Platforma Obywatelska RP
2 Nosewicz Jan Aktywny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej ekonomista, Ostróda, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
3 Szarmach Wincenty Aktywny Komitet Wyborczy Wyborców Wincentego Szarmacha inż. BHP, Lubawa, nie należy do partii politycznej
4 Żaryn Jan Krzysztof Aktywny Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość profesor UKSW, doktor habilitowany, Warszawa, nie należy do partii politycznej
5 Żuchowski Piotr Aktywny Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe historyk sztuki, Szałkowo, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe