Organy Wyborcze »PKW
Siedziba Państwowej Komisji Wyborczej
Miejscowość Warszawa
Adres ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
Telefon tel. 22 695 26 33, 22 695 28 60, 22 625 06 17, fax. 22 629 39 59
Dyżur
Skład Państwowej Komisji Wyborczej
Lp. Nazwisko i imiona Stanowisko Tytuł
1 Jaworski Stefan J. Przewodniczący komisji Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
2 Kisielewicz Andrzej Zastępca przewodniczącego komisji sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
3 Kosmal Stanisław Zastępca przewodniczącego komisji Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
4 Dauter Bogusław Członek komisji Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
5 Grzelka Maria Członek komisji sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
6 Mączyński Andrzej Członek komisji sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
7 Niemcewicz Janusz Członek komisji sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
8 Ryms Włodzimierz Członek komisji sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
9 Zabłocki Stanisław Członek komisji sędzia Sądu Najwyższego