Statystyki ogólnokrajowe
Statystyki ogólnokrajowe
Wyborcy
1. Liczba mieszkańców 37 748 288
2. Liczba wyborców 30 762 931
Obwody głosowania
Typ obwodu Liczba obwodówPrzystosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny
Powszechny 24 217 7 245 2 596
Szpital 773 259 0
Zakład pomocy społecznej 522 209 2
Dom studencki 19 0 0
Zakład karny 100 2 0
Areszt śledczy 73 2 0
Oddział zewnętrzny zakładu karnego i aresztu 18 1 0
Obwód głosowania za granicą 268 2 160
Obwód głosowania na statku 3 0 0
Ogółem 25 993 7 720 2 758
Komitety wyborcze
1. Liczba komitetów wyborczych, które zawiadomiły Państwową Komisję Wyborczą o swoim utworzeniu 19
2. Liczba komitetów wyborczych, od których Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o ich utworzeniu 19
- Komitety wyborcze wyborców 4
- Komitety wyborcze partii politycznych 13
- Koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych 0
- Komitety wyborcze mniejszości narodowych 2
3. Liczba komitetów wyborczych, którym Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła przyjęcia zawiadomienia o ich utworzeniu 0
4. Komitety wyborcze, które nie zarejestrowały żadnej listy 8
- Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna
- Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności
- Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego
- Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska
- Komitet Wyborczy Wyborców "Ojcowizna"
- Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Godność i Praworządność
- Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka Województwa Śląskiego
- Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu
Rejestracja list okręgowych
1. Liczba komitetów, które zarejestrowały listy okręgowe 11
2. Liczba komitetów, które zarejestrowały listy okręgowe we wszystkich okręgach 7
3. Liczba komitetów, które zarejestrowały listy okręgowe co najmniej w połowie okręgów 8
4. Liczba komitetów, które zarejestrowały listy okręgowe w jednym okręgu wyborczym 1
5. Liczba wszystkich zarejestrowanych list 338
6.Liczba zarejestrowanych kandydatów7 035
7.Liczba kandydatów skreślonych po wydruku kart 10
Statystyki kandydatów
Ogółem Kobiety Mężczyźni
1. Liczba zarejestrowanych kandydatów 7 035 3 063 3 972
2. Średnia wieku kandydatów 44 43 44
3. Wiek najmłodszego kandydata/kandydatki 21 21 21
4. Wiek najstarszego kandydata/kandydatki 83 78 83
Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych
W wieku Liczba kandydatów % ogółem Kobiety Mężczyźni
liczba % liczba %
21-29 1244 17,68% 588 8,36% 656 9,32%
30-39 1497 21,28% 683 9,71% 814 11,57%
40-49 1525 21,68% 678 9,64% 847 12,04%
50-59 1855 26,37% 773 10,99% 1082 15,38%
60-69 820 11,66% 308 4,38% 512 7,28%
70+ 94 1,34% 33 0,47% 61 0,87%
Ogółem 7035 100,00% 3063 43,54% 3972 56,46%
Liczba wybranych posłów w przedziałach wiekowych
W wieku Liczba posłów % ogółem Kobiety Mężczyźni
liczba % liczba %
21-29 10 2,17% 1 0,22% 9 1,96%
30-39 86 18,70% 12 2,61% 74 16,09%
40-49 135 29,35% 33 7,17% 102 22,17%
50-59 160 34,78% 40 8,70% 120 26,09%
60-69 66 14,35% 23 5,00% 43 9,35%
70+ 3 0,65% 1 0,22% 2 0,43%
Ogółem 460 100,00% 110 23,91% 350 76,09%
Komitety wyborcze
1. Liczba komitetów wyborczych, które zawiadomiły Państwową Komisję Wyborczą o swoim utworzeniu 109
2. Liczba komitetów wyborczych, od których Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o ich utworzeniu 101
- Komitety wyborcze wyborców 81
- Komitety wyborcze partii politycznych 18
- Koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych 0
- Komitety wyborcze mniejszości narodowych 2
3. Liczba komitetów wyborczych, którym Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła przyjęcia zawiadomienia o ich utworzeniu 8
- Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni Społecznie
- Komitet Wyborczy Wyborców W Imieniu Patriotów
- Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Majkowskiego
- Komitet Wyborczy Wyborców "Podkarpacie Razem"
- Komitet Wyborczy Wyborców Jedność Powiatowa PDMP
- Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Kołomyjca
- Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Bełdy
- Komitet Wyborczy Wyborców Remigiusza Dusia
4. Komitety wyborcze, które nie zgłosiły żadnego kandydata na senatora 13
- Komitet Wyborczy Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana
- Komitet Wyborczy Wyborców Cezarego Marka Graja
- Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Piesiewicza
- Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Przemysława Jakuba Hinca
- Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Macieja Grabowskiego
- Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Antosza - Niezależny Kandydat do Senatu RP
- Komitet Wyborczy Wyborców Dudek-Durkalec
- Komitet Wyborczy Wyborców Na Ojczystej Ziemi
- Komitet Wyborczy Chrześcijańskiej Inicjatywy Społecznej
- Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka Województwa Śląskiego
- Komitet Wyborczy Wyborców Artura Zielińskiego
- Komitet Wyborczy Wyborców Romana Sklepowicza
- Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Nowocin-Kowalczyk
Rejestracja kandydatów na senatorów
1. Liczba komitetów, które zarejestrowały kandydatów na senatorów 88
2. Liczba komitetów, które zarejestrowały kandydatów na senatorów we wszystkich okręgach 0
3. Liczba komitetów, które zarejestrowały kandydatów na senatorów co najmniej w połowie okręgów 4
4. Liczba komitetów, które zarejestrowały kandydatów na senatorów w jednym okręgu wyborczym 70
5. Liczba wszystkich zarejestrowanych kandydatów na senatorów 500
6.Liczba kandydatów skreślonych po wydruku kart 2
Statystyki kandydatów Ogółem Kobiety Mężczyźni
1. Liczba zarejestrowanych kandydatów 500 70 430
2. Średnia wieku kandydatów 53 52 53
3. Wiek najmłodszego kandydata/kandydatki 30 30 30
4. Wiek najstarszego kandydata/kandydatki 82 82 82
Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych
W wieku Liczba kandydatów % ogółem Kobiety Mężczyźni
liczba % liczba %
30-39 68 13,60% 13 2,60% 55 11,00%
40-49 94 18,80% 13 2,60% 81 16,20%
50-59 187 37,40% 22 4,40% 165 33,00%
60-69 128 25,60% 18 3,60% 110 22,00%
70+ 23 4,60% 4 0,80% 19 3,80%
Ogółem 500 100,00% 70 14,00% 430 86,00%
Liczba wybranych senatorów w przedziałach wiekowych
W wieku Liczba senatorów % ogółem Kobiety Mężczyźni
liczba % liczba %
30-39 4 4,00% 1 1,00% 3 3,00%
40-49 19 19,00% 2 2,00% 17 17,00%
50-59 45 45,00% 5 5,00% 40 40,00%
60-69 27 27,00% 4 4,00% 23 23,00%
70+ 5 5,00% 1 1,00% 4 4,00%
Ogółem 100 100,00% 13 13,00% 87 87,00%