Frekwencja »Polska »
Frekwencja
Nr okręgu Miasto siedziby OKW Liczba obwodów Liczba wyborców Liczba kart ważnych Liczba kart ważnych / Liczba wyborców
ogółem które przekazały dane
1 Legnica 683 683 801 989 362 938 45.25 %
2 Wałbrzych 487 487 557 291 238 299 42.76 %
3 Wrocław 668 668 980 670 514 742 52.49 %
4 Bydgoszcz 689 689 812 579 388 194 47.77 %
5 Toruń 725 725 841 167 369 030 43.87 %
6 Lublin 942 942 970 089 478 336 49.31 %
7 Chełm 872 872 782 685 335 668 42.89 %
8 Zielona Góra 669 669 808 014 352 884 43.67 %
9 Łódź 479 479 669 264 371 723 55.54 %
10 Piotrków Trybunalski 507 507 592 584 277 232 46.78 %
11 Sieradz 739 739 794 134 359 859 45.31 %
12 Kraków I 418 418 512 929 253 022 49.33 %
13 Kraków II 775 775 933 615 520 474 55.75 %
14 Nowy Sącz 597 597 604 838 294 885 48.75 %
15 Tarnów 514 514 569 156 272 978 47.96 %
16 Płock 588 588 674 762 292 276 43.32 %
17 Radom 519 519 581 104 271 456 46.71 %
18 Siedlce 786 786 762 035 360 659 47.33 %
19 Warszawa I 1 135 1 135 1 493 055 1 036 786 69.44 %
20 Warszawa II 585 585 804 045 465 400 57.88 %
21 Opole 814 814 827 591 338 876 40.95 %
22 Krosno 755 755 710 294 313 816 44.18 %
23 Rzeszów 939 939 981 103 478 311 48.75 %
24 Białystok 884 884 958 856 446 510 46.57 %
25 Gdańsk 606 606 829 936 433 637 52.25 %
26 Gdynia 711 711 929 393 476 033 51.22 %
27 Bielsko-Biała 476 476 610 963 325 790 53.32 %
28 Częstochowa 416 416 495 295 235 343 47.52 %
29 Gliwice 466 466 634 111 292 905 46.19 %
30 Rybnik 416 416 584 310 277 478 47.49 %
31 Katowice 547 547 807 624 417 945 51.75 %
32 Sosnowiec 415 415 585 638 291 221 49.73 %
33 Kielce 948 948 1 045 948 457 529 43.74 %
34 Elbląg 434 434 508 898 209 866 41.24 %
35 Olsztyn 584 584 637 830 276 015 43.27 %
36 Kalisz 659 659 797 470 361 019 45.27 %
37 Konin 500 500 616 690 280 238 45.44 %
38 Piła 497 497 609 423 278 727 45.74 %
39 Poznań 486 486 686 866 413 502 60.20 %
40 Koszalin 436 436 521 444 229 108 43.94 %
41 Szczecin 627 627 837 243 399 317 47.69 %
Frekwencja w miastach powyżej 250 000 mieszkanców
Teryt Miasto siedziby OKW Liczba obwodów Liczba wyborców Liczba kart ważnych Liczba kart ważnych / Liczba wyborców
ogółem które przekazały dane
206101 Białystok 164 164 228 579 129 502 56.66 %
046101 Bydgoszcz 203 203 287 027 160 406 55.89 %
226101 Gdańsk 221 221 360 163 220 865 61.32 %
246901 Katowice 166 166 249 350 140 218 56.23 %
126101 Kraków 467 467 595 079 357 758 60.12 %
066301 Lublin 212 212 276 983 160 389 57.91 %
106101 Łódź 400 400 589 701 332 189 56.33 %
306401 Poznań 303 303 432 413 269 208 62.26 %
326201 Szczecin 203 203 316 217 175 102 55.37 %
146501 Warszawa 866 866 1 353 624 917 092 67.75 %
026401 Wrocław 297 297 505 199 301 892 59.76 %
Frekwencja po typach szczebli
Nr Opis Liczba obwodów Liczba wyborców Liczba kart ważnych Liczba kart ważnych / Liczba wyborców
ogółem które przekazały dane
1 miasto 10 282 10 282 15 024 277 8 191 601 54.52 %
2 wieś 9 079 9 079 8 589 548 3 643 907 42.42 %
3 obszar miejsko-wiejski 6 361 6 361 7 009 571 3 094 727 44.15 %
4 statki 3 3 120 114 95.00 %
5 zagranica 268 268 139 415 119 678 85.84 %
Najwyższa frekwencja
Kod Szczebel Nazwa Liczba obwodów Liczba wyborców Liczba kart ważnych Liczba kart ważnych / Liczba wyborców
ogółem które przekazały dane
okr-19 Okręg Okręg wyborczy do Sejmu nr 19 1 135 1 135 1 493 055 1 036 786 69.44 %
146501 Miasto na prawach powiatu Warszawa 866 866 1 353 624 917 092 67.75 %
142100 Powiat pruszkowski 76 76 121 254 75 666 62.4 %
146516 Gmina dz. Wilanów 13 13 16 766 12 878 76.81 %
Najniższa frekwencja
Kod Szczebel Nazwa Liczba obwodów Liczba wyborców Liczba kart ważnych Liczba kart ważnych / Liczba wyborców
ogółem które przekazały dane
okr-21 Okręg Okręg wyborczy do Sejmu nr 21 814 814 827 591 338 876 40.95 %
247801 Miasto na prawach powiatu Zabrze 91 91 144 254 59 871 41.5 %
260300 Powiat kazimierski 26 26 29 526 9 863 33.4 %
221603 Gmina gm. Stary Dzierzgoń 3 3 3 290 759 23.07 %