Geografia »Polska»Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy do Sejmu nr 35,
Okręg wyborczy do Sejmu nr 35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Okręg wyborczy do Sejmu nr 35 (OKW Olsztyn)
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 796 950
Liczba obwodów: 584
 
Wyniki
Wyniki głosowania
Statystyka okręgu
Okręg wyborczy Granice Liczba
wyborców mandatów komitetów, które zarejestrowały listy kandydatów ze wszystkich list
35 Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski Miasto na prawach powiatu: Olsztyn 637 830 10 8 151
Powiaty
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
280500 ełcki, pow. 68 085 87 548
280600 giżycki, pow. 46 299 57 561
281800 gołdapski, pow. 22 184 27 789
280800 kętrzyński, pow. 54 334 67 094
281000 mrągowski, pow. 40 752 51 201
281100 nidzicki, pow. 26 949 34 441
281300 olecki, pow. 27 478 35 027
281400 olsztyński, pow. 95 139 119 385
281600 piski, pow. 45 967 58 515
281700 szczycieński, pow. 56 476 71 609
281900 węgorzewski, pow. 19 411 23 948
Miasta na prawach powiatu
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
286201 Olsztyn, m. 134 756 162 832
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Szmit Jerzy Aktywny geodeta, Olsztyn, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Arent Iwona Ewa Aktywny politolog, Olsztyn, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
3 Opara Jakub Marcin Aktywny urzędnik państwowy, Łomianki, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
4 Kossakowski Wojciech Aktywny prawnik, Ełk, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
5 Małecki Jerzy Wojciech Aktywny technik ekonomista, Pisz, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
6 Olbryś Szczepan Tadeusz Aktywny ekonomista, Szczytno, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
7 Krajewska Teresa Aktywny pedagog, Olecko, nie należy do partii politycznej
8 Plawgo Tadeusz Aktywny lekarz medycyny, Barczewo, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
9 Kunda Jerzy Aktywny inżynier rolnik, Giżycko, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
10 Krzyżewska Ewa Aktywny przedsiębiorca, Kozłowo, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
11 Kochanowski Michał Aktywny politolog, Kętrzyn, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
12 Senda Grażyna Barbara Aktywny przedsiębiorca, Gołdap, nie należy do partii politycznej
13 Ołyński Waldemar Aktywny nauczyciel, Pieczarki, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
14 Wiszowaty Zbigniew Grzegorz Aktywny przedsiębiorca, Mrągowo, nie należy do partii politycznej
15 Krysiuk Bożenna Halina Aktywny pielęgniarka, Wydminy, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
16 Ragin-Mic Danuta Aktywny lekarz medycyny, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
17 Maciejewski Andrzej Aktywny nauczyciel, Giedajty, nie należy do partii politycznej
18 Rusinowski Grzegorz Józef Aktywny farmaceuta, Jedwabno, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
19 Ulewicz Bożenna Aktywny dziennikarz, Kaborno, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Porębski Dariusz Krzysztof Aktywny przedsiębiorca, Gutkowo, członek partii Polska Jest Najważniejsza
2 Musiał Paweł Aktywny ekonomista, Kętrzyn, członek partii Polska Jest Najważniejsza
3 Krakowiak Urszula Aktywny bioinżynier, Olsztyn, członek partii Polska Jest Najważniejsza
4 Solis Piotr Aktywny ekonomista, Olsztyn, członek partii Polska Jest Najważniejsza
5 Wypij Michał Piotr Aktywny politolog, Olsztyn, członek partii Polska Jest Najważniejsza
6 Adamczak Ryszard Henryk Aktywny doradca finansowy, Gołdap, członek partii Polska Jest Najważniejsza
7 Pieklik Agnieszka Aktywny marketingowiec, Wrzesina, nie należy do partii politycznej
8 Fabisiak Anna Aktywny nauczyciel, Olsztyn, członek partii Polska Jest Najważniejsza
9 Murawski Janusz Jerzy Aktywny ekonomista, Olecko, nie należy do partii politycznej
10 Frej Bogumiła Teresa Aktywny przedsiębiorca, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
11 Kossakowski Marek Lech Aktywny nauczyciel, Olsztyn, członek partii Polska Jest Najważniejsza
12 Rudzewicz Adam Aktywny nauczyciel akademicki, Olsztyn, członek partii Polska Jest Najważniejsza
13 Książek Paweł Aktywny biotechnolog, Groszkowo, członek partii Polska Jest Najważniejsza
14 Krawczyk Magdalena Aktywny zootechnik, Nowy Zyzdrój, członek partii Polska Jest Najważniejsza
15 Jercha-Milewska Aleksandra Aktywny inżynier budownictwa, Olsztyn, członek partii Polska Jest Najważniejsza
16 Stempniewski Andrzej Józef Aktywny górnik, Plenowo, członek partii Polska Jest Najważniejsza
17 Witanowska Adriana Alicja Aktywny pedagog, Bartąg, nie należy do partii politycznej
18 Burza Marcin Aktywny prawnik, Olsztyn, członek partii Polska Jest Najważniejsza
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Iwiński Tadeusz Aktywny nauczyciel akademicki, Warszawa, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
2 Kijowski Janusz Józef Aktywny reżyser filmowy i teatralny, Mątki, nie należy do partii politycznej
3 Łapińska Krystyna Nina Aktywny politolog, Biskupiec, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
4 Czepułkowski Jerzy Mieczysław Aktywny nauczyciel, Ełk, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
5 Iwaszkiewicz Wojciech Karol Aktywny pracownik administracji publicznej, Giżycko, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
6 Koziński Janusz Aktywny nauczyciel, Szczytno, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
7 Kacprzycki Krzysztof Aktywny technik elektryk, Olsztyn, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
8 Chrostowska Teresa Anna Aktywny pracownik socjalny, Purda, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
9 Rutkowska Elżbieta Aktywny nauczycielka, Sarnowo, członek partii Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
10 Aszkiełowicz Mieczysław Aktywny mechanik - kierowca, Jonkowo, nie należy do partii politycznej
11 Dawcewicz Barbara Aktywny ekonomistka, Ogonki, nie należy do partii politycznej
12 Sulewski Andrzej Sylwester Aktywny inżynier mechanik, Pisz, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
13 Moszczyńska Izabela Aktywny inżynier ochrony środowiska, Łupstych, nie należy do partii politycznej
14 Tobolska Katarzyna Aktywny psycholog, Olsztyn, członek partii Zieloni 2004
15 Konieczko Emilia Natalia Aktywny studentka politologii, Olsztyn, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
16 Wąsowicz Anna Aktywny pedagog, Ełk, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
17 Walewski Bartosz Jan Aktywny analityk medyczny, Garbno, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
18 Jurgielewicz Magdalena Aktywny pracownik administracji samorządowej, Giżycko, nie należy do partii politycznej
19 Stosio Zofia Aktywny inżynier rolnictwa, Mrągowo, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
20 Ryński Andrzej Wiesław Aktywny politolog, Olsztyn, członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie, treść oświadczenia lustracyjnego *)
1 Makowski Tomasz Aktywny ekonomista, Ełk, członek partii Ruch Palikota
2 Leszczyński Robert Aktywny dziennikarz, Warszawa, członek partii Ruch Palikota
3 Karolska Karolina Aktywny menadżer, Ełk, członek partii Ruch Palikota
4 Jasiński Paweł Aktywny doradca finansowy, Warszawa, członek partii Ruch Palikota
5 Stawicki Krzysztof Jerzy Aktywny przedsiębiorca, Olsztyn, członek partii RACJA Polskiej Lewicy
6 Ejsymont Sandra Aktywny artysta plastyk, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
7 Zamaro Piotr Aktywny student, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
8 Donica Daniel Marcin Aktywny student, Szczytno, członek partii Ruch Palikota
9 Duda Zbigniew Mirosław Aktywny politolog, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
10 Kwaśniewska Jolanta Aktywny ekonomista, Miejska Dąbrowa, nie należy do partii politycznej
11 Moskalik Artur Paweł Aktywny politolog, Nidzica, członek partii Ruch Palikota
12 Bejnarowicz Paula Aktywny stylistka, Szczytno, członek partii Ruch Palikota
13 Orzeł Czesława Aktywny emeryt, Olecko, nie należy do partii politycznej
14 Trzcińska Dorota Józefa Aktywny technik ekonomista, Gołdap, nie należy do partii politycznej
15 Andrulonis Marek Andrzej Aktywny prawnik, Węgorzewo, członek partii Ruch Palikota
16 Sławińska Bożena Aktywny rolnik-ogrodnik, Szczytno, członek partii Ruch Palikota
17 Kaczmarek Zbigniew Józef Aktywny emeryt, Olecko, członek partii Ruch Palikota, złożył następujące oświadczenie: pracowałem i pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)
18 Zalewska Iwona Julia Aktywny kucharz, Szczytno, członek partii Ruch Palikota
19 Rosada Dawid Zenon Aktywny mechanik obróbki skrawaniem, Ełk, członek partii Ruch Palikota
20 Szmit Sławomir Andrzej Aktywny technik telekomunikacji, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie, treść oświadczenia lustracyjnego *)
1 Włodkowski Zbigniew Aktywny nauczyciel, Zastrużne, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
2 Podziewski Marian Tadeusz Aktywny ekonomista, Gołdap, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Pasławska Urszula Stefania Aktywny prawnik, Biskupiec, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
4 Sieroński Andrzej Włodzimierz Aktywny technik mechanik, Wilkasy, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
5 Jaskulska Sylwia Monika Aktywny pracownik samorządowy, Dźwierzuty, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
6 Faj Halina Irena Aktywny zootechnik, Węgorzewo, nie należy do partii politycznej
7 Obara Bożenna Maria Aktywny pracownik samorządowy, Ełk, nie należy do partii politycznej
8 Tokarzewski Eugeniusz Aktywny nauczyciel, Kętrzyn, nie należy do partii politycznej
9 Kapla Kazimierz Aktywny nauczyciel, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
10 Doraczyńska Beata Aktywny diagnosta laboratoryjny, Mrągowo, nie należy do partii politycznej
11 Bronakowska Elżbieta Anna Aktywny pedagog, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
12 Adamczyk Marcin Krzysztof Aktywny prawnik, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
13 Mróz Katarzyna Aktywny menedżer, Olecko, nie należy do partii politycznej
14 Sobotko Andrzej Aktywny leśnik, Nidzica, nie należy do partii politycznej
15 Malec Teresa Czesława Aktywny nauczyciel akademicki, Olsztyn, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
16 Biegańska Bożena Aktywny pedagog, Bezławki, nie należy do partii politycznej
17 Trzaskowski Stanisław Grzegorz Aktywny inż. mechanik, Dobre Miasto, nie należy do partii politycznej
18 Jankowski Jacek Aktywny inż. mechanik, Cebulki, nie należy do partii politycznej
19 Polkowski Antoni Aktywny ekonomista, Mołdzie, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe, złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)
20 Strażewicz Wacław Jan Aktywny pracownik samorządowy, Giżycko, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Wróblewski Kazimierz Aktywny rolnik, Langanki, członek partii Samoobrona RP
2 Mazur Mateusz Andrzej Aktywny rolnik, Pajtuny, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
3 Masiul Krzysztof Franciszek Aktywny rolnik, Stawki, członek partii Samoobrona RP
4 Aleksiewicz Małgorzata Dorota Aktywny doradca do spraw nieruchomości, Marcinkowo, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
5 Rencewicz Ewelina Aktywny technik ekonomista, Ełk, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6 Jodko Andrzej Zbigniew Aktywny rolnik, Gutkowo, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
7 Tumowski Krzysztof Lesław Aktywny pedagog, Podlechy, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
8 Smoleńska Sylwia Aktywny menedżer, Ełk, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
9 Maciorowska Karina Aleksandra Aktywny dziennikarka, Kętrzyn, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
10 Kudelska Katarzyna Hanna Aktywny księgowa, Nakomiady, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
11 Romaniuk Marcin Aktywny ratownik medyczny, Ełk, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
12 Staworko Barbara Ewelina Aktywny animator kultury, Olsztyn, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
13 Romantowski Zbigniew Krzysztof Aktywny mechanik maszyn rolniczych, Ełk, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
14 Zagalski Bartłomiej Aktywny handlowiec, Warszawa, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
15 Świeżyna Magda Aktywny nauczyciel, Mrągowo, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
16 Rydzewski Mirosław Aktywny budowlaniec, Ełk, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
17 Karpińska Maria Wiesława Aktywny pracownik biurowy, Ełk, członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
18 Woźniak Agnieszka Aktywny specjalista do spraw marketingu, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
19 Cieślowski Olgierd Marek Aktywny hodowca, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Bublewicz Beata Maria Aktywny socjolog, Olsztyn, członek partii Platforma Obywatelska RP
2 Orzechowski Andrzej Aktywny ekonomista, Ełk, członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Staroń Lidia Ewa Aktywny inżynier budownictwa, Olsztyn, członek partii Platforma Obywatelska RP
4 Cichoń Janusz Władysław Aktywny nauczyciel akademicki, Tuławki, członek partii Platforma Obywatelska RP
5 Koch Eugeniusz Kazimierz Aktywny przedsiębiorca, Kętrzyn, członek partii Platforma Obywatelska RP
6 Ciunel Halina Teresa Aktywny ekonomistka, Olsztyn, członek partii Platforma Obywatelska RP
7 Osiecki Julian Aktywny ekonomista, Mrągowo, członek partii Platforma Obywatelska RP
8 Pampuch Mirosław Józef Aktywny prawnik, Wrzesina, członek partii Platforma Obywatelska RP
9 Piotrowska Jolanta Aktywny pracownik samorządowy, Giżycko, członek partii Platforma Obywatelska RP
10 Zarzecki Jacek Aktywny rolnik, Pisz, członek partii Platforma Obywatelska RP
11 Bogdanowicz-Kordjak Ewa Aktywny pracownik samorządowy, Galwiecie, członek partii Platforma Obywatelska RP
12 Galibarczyk Marcin Grzegorz Aktywny pracownik samorządowy, Kronówko, członek partii Platforma Obywatelska RP
13 Anchim Władysław Aktywny inżynier rolnik, Węgorzewo, członek partii Platforma Obywatelska RP
14 Bojarska Wiesława Alicja Aktywny technolog żywności, Szczytno, członek partii Platforma Obywatelska RP
15 Minko Leszek Jerzy Aktywny mechanik, Łęgajny, członek partii Platforma Obywatelska RP
16 Łępicka-Gij Monika Aktywny pracownik samorządowy, Wydminy, nie należy do partii politycznej
17 Sikora Danuta Maria Aktywny krawcowa, Wiśniowo Ełckie, członek partii Platforma Obywatelska RP
18 Papke Paweł Aktywny instruktor piłki siatkowej, Olsztyn, członek partii Platforma Obywatelska RP
19 Makarewicz Grzegorz Aktywny inżynier instalacji sanitarnych, Olecko, członek partii Platforma Obywatelska RP
20 Ciborowska Danuta Aktywny nauczyciel, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Status Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Lisiecki Piotr Cezary Aktywny historyk, Naglady, członek partii Unia Polityki Realnej
2 Urbanowicz Konrad Aktywny prawnik, Olsztyn, członek partii Prawica Rzeczypospolitej
3 Wojciechowski Michał Jerzy Aktywny nauczyciel akademicki, Olsztyn, członek partii Unia Polityki Realnej
4 Bogucki Kazimierz Kandydat unieważniony po wydruku kart technik budowlany, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
5 Jankowski Antoni Aktywny teolog, Warszawa, nie należy do partii politycznej
6 Nowak Barbara Aktywny kucharka, Barczewko, nie należy do partii politycznej
7 Pabjańczyk Artur Dominik Aktywny menedżer, Olsztyn, członek partii Unia Polityki Realnej
8 Panasiewicz Cecylia Dorota Aktywny technolog żywności, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
9 Mielczarek Agata Aktywny instruktor nauki jazdy, Radosze, nie należy do partii politycznej
10 Kartasińska Łucja Aktywny rolnik, Bartąg, nie należy do partii politycznej
11 Biedrzycka Elżbieta Aktywny przedsiębiorca, Naglady, nie należy do partii politycznej
12 Długiński Mariusz Zdzisław Aktywny listonosz, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
13 Grabowska Danuta Małgorzata Aktywny ekonomista, Orneta, nie należy do partii politycznej
14 Sosińska Dominika Aktywny technik usług kosmetycznych, Barczewko, nie należy do partii politycznej
15 Karkulowska Magdalena Danuta Aktywny grafik komputerowy, Barczewko, nie należy do partii politycznej
16 Prucnal Janusz Aktywny inżynier architekt, Olsztyn, członek partii Prawica Rzeczypospolitej
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Statystyka okręgu
Okręg wyborczy Granice Liczba
wyborców mandatów kandydatów
86 powiaty: nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz miasto na prawach powiatu: Olsztyn 313 320 1 3
Powiaty
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
281100 nidzicki, pow. 26 949 34 441
281400 olsztyński, pow. 95 139 119 385
281700 szczycieński, pow. 56 476 71 609
Miasta na prawach powiatu
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
286201 Olsztyn, m. 134 756 162 832
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Status Komitet Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Chazbijewicz Selim Aktywny Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość nauczyciel akademicki, Olsztyn, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Górecki Ryszard Józef Aktywny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP nauczyciel akademicki, Olsztyn, członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Lorenz Janusz Józef Aktywny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej menedżer, Olsztyn, nie należy do partii politycznej
Statystyka okręgu
Okręg wyborczy Granice Liczba
wyborców mandatów kandydatów
87 powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski 324 510 1 6
Powiaty
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
280500 ełcki, pow. 68 085 87 548
280600 giżycki, pow. 46 299 57 561
281800 gołdapski, pow. 22 184 27 789
280800 kętrzyński, pow. 54 334 67 094
281000 mrągowski, pow. 40 752 51 201
281300 olecki, pow. 27 478 35 027
281600 piski, pow. 45 967 58 515
281900 węgorzewski, pow. 19 411 23 948
Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Status Komitet Zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Borkowski Bogdan Stanisław Aktywny Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borkowskiego adwokat, Warszawa, popierany przez partię Prawo i Sprawiedliwość
2 Domian Wiesław Aktywny Komitet Wyborczy Wyborców Wiesława Domian inżynier rolnik, Piersławek, nie należy do partii politycznej
3 Gajewski Piotr Artur Aktywny Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu pracownik samorządowy, Ełk, nie należy do partii politycznej
4 Hećman Krzysztof Wiesław Aktywny Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe radca prawny, Kętrzyn, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
5 Konopka Marek Aktywny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP nauczyciel, Biała Piska, członek partii Platforma Obywatelska RP
6 Tołwiński Stanisław Aktywny Komitet Wyborczy Wyborców Obywatel z Mazur w Ponadpartyjnym Senacie menedżer, Giżycko, popierany przez partię Sojusz Lewicy Demokratycznej