Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 24 » List no. 7
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
List's No.: 7
Name: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Abbreviation: KW Platforma Obywatelska RP
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Address: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Mailing Address:
Web address: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Mandates: 5

Brak danych 0,00% - 4,05% 4,06% - 8,11% 8,12% - 12,17% 12,18% - 16,23% 16,24% - 20,29% 20,30% - 24,35% 24,36% - 28,41% 28,42% - 32,47% 32,48% - 36,53% 36,54% - 40,59%
List no. 7 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Kudrycka Barbara 41 047 9,57%
Yes
2 Raczkowski Damian 10 271 2,40%
Yes
3 Tyszkiewicz Robert 10 465 2,44%
Yes
4 Kamińska Bożena 10 019 2,34%
Yes
5 Borysewicz Maciej Andrzej 5 785 1,35%
No
6 Klim Józef Piotr 4 992 1,16%
No
7 Cieślik Leszek Stanisław 5 378 1,25%
No
8 Piotrowska Hanna Karolina 1 356 0,32%
No
9 Sosna Aleksander 7 645 1,78%
No
10 Sapińska Daria Krystyna 3 188 0,74%
No
11 Nazarko Marek 2 636 0,61%
No
12 Baszkiewicz Emilia 309 0,07%
No
13 Suszczyńska Monika 2 612 0,61%
No
14 Grajek Zbysław Wojciech 908 0,21%
No
15 Śledziewska Edyta 651 0,15%
No
16 Pyzowski Mariusz Paweł 745 0,17%
No
17 Jabłońska Bożena 613 0,14%
No
18 Dragun Nadzieja Marzena 224 0,05%
No
19 Szewko Ilona Kinga 2 416 0,56%
No
20 Nester Ksenia 325 0,08%
No
21 Putko Aneta 724 0,17%
No
22 Gliński Mieczysław Leszek 1 753 0,41%
No
23 Pietruczuk Izabela 770 0,18%
No
24 Siewiereniuk-Maciorowska Agnieszka 203 0,05%
No
25 Mielko Cezary Jan 246 0,06%
No
26 Tymińska Ewa Bożenna 590 0,14%
No
27 Żalek Jacek 8 103 1,89%
Yes
28 Pilecki Karol 3 250 0,76%
No
Votes for list 127 224 29,68%
Results of voting in Senate Constituency No. 24 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 24 127 224
29,68%
pow. augustowski 5 623
29,72%
pow. białostocki 15 799
30,49%
pow. bielski 4 122
18,89%
pow. grajewski 2 871
19,72%
pow. hajnowski 5 211
30,61%
pow. kolneński 1 621
14,20%
pow. łomżyński 2 263
14,59%
pow. moniecki 2 537
21,13%
pow. sejneński 1 924
31,86%
pow. siemiatycki 3 522
22,52%
pow. sokólski 4 502
19,80%
pow. suwalski 2 324
22,37%
pow. wysokomazowiecki 3 486
15,70%
pow. zambrowski 3 252
21,39%
m. npp Białystok 50 704
40,05%
m. npp Łomża 7 781
33,95%
m. npp Suwałki 9 682
40,50%