Electoral Boards »PKW
The Seat of National Electoral Commission
City Warszawa
Address ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
Phone tel. 22 695 26 33, 22 695 28 60, 22 625 06 17, fax. 22 629 39 59
Duty
The Members of National Electoral Commission
No. Surname and Names Position Title
1 Jaworski Stefan J. Commission chair Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
2 Kisielewicz Andrzej Commission vicechair sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
3 Kosmal Stanisław Commission vicechair Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
4 Dauter Bogusław Commission member Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
5 Grzelka Maria Commission member sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
6 Mączyński Andrzej Commission member sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
7 Niemcewicz Janusz Commission member sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
8 Ryms Włodzimierz Commission member sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
9 Zabłocki Stanisław Commission member sędzia Sądu Najwyższego