Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 28 » List no. 3
... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
List's No.: 3
Name: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Abbreviation: Komitet Wyborczy SLD
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Sojusz Lewicy Demokratycznej
Address: 00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a
Mailing Address:
Web address: http://www.sld.org.pl/wybory
Mandates: 1

Brak danych 0,00% - 1,31% 1,32% - 2,63% 2,64% - 3,95% 3,96% - 5,27% 5,28% - 6,59% 6,60% - 7,91% 7,92% - 9,23% 9,24% - 10,55% 10,56% - 11,87% 11,88% - 13,19%
List no. 3 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Adamkiewicz Janusz Stefan 3 773 1,68%
No
2 Balt Marek Paweł 5 378 2,40%
Yes
3 Kall Zdzisława 2 784 1,24%
No
4 Kasprzyk Jacek Franciszek 3 668 1,63%
No
5 Sikorski Grzegorz Mieczysław 876 0,39%
No
6 Ogończyk Mariusz Dominik 392 0,17%
No
7 Bąk Joanna Cecylia 1 506 0,67%
No
8 Juszczyk-Rozlach Marzena Beata 238 0,11%
No
9 Mizera Barbara Maria 1 014 0,45%
No
10 Włodarek Radosław Stanisław 1 135 0,51%
No
11 Szewczyk Karina Izabela 846 0,38%
No
12 Wabnic Łukasz Piotr 525 0,23%
No
13 Skorek Agnieszka Wioletta 717 0,32%
No
14 Korsak Jan 695 0,31%
No
Votes for list 23 547 10,49%
Results of voting in Senate Constituency No. 28 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 28 23 547
10,49%
pow. częstochowski 4 636
10,00%
pow. kłobucki 3 710
13,10%
pow. lubliniecki 1 660
6,56%
pow. myszkowski 1 892
7,91%
m. npp Częstochowa 11 649
11,59%