Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 24 » List no. 6
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
List's No.: 6
Name: Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Abbreviation: Komitet Wyborczy PPP - Sierpień 80
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Address: 00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18
Mailing Address:
Web address: http://partiapracy-wybory.pl/
Mandates: 0

Brak danych 0,00% - 0,11% 0,12% - 0,23% 0,24% - 0,35% 0,36% - 0,47% 0,48% - 0,59% 0,60% - 0,71% 0,72% - 0,83% 0,84% - 0,95% 0,96% - 1,07% 1,08% - 1,19%
List no. 6 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Stawecka Kinga Katarzyna 423 0,10%
No
2 Laskowski Józef 230 0,05%
No
3 Kraszewski Ryszard 104 0,02%
No
4 Polska Urszula 174 0,04%
No
5 Dobrijałowski Sławomir 58 0,01%
No
6 Wachowski Tomasz 59 0,01%
No
7 Kochanowski Andrzej 123 0,03%
No
8 Ciecióra Justyna 43 0,01%
No
9 Sitko Iwona Jadwiga 39 0,01%
No
10 Janiszewski Konrad 38 0,01%
No
11 Jankowska Angelika Sylwia 36 0,01%
No
12 Michalczyk Agnieszka Krystyna 29 0,01%
No
13 Nowotka Tomasz 25 0,01%
No
14 Wróblewska Ilona 50 0,01%
No
15 Wierchowiec Konrad Michał 8 0,00%
No
16 Siwak Dorota Beata 33 0,01%
No
17 Mierzejewski Tomasz Wiesław 15 0,00%
No
18 Kamiński Przemysław 65 0,02%
No
19 Wiśniewska-Patyk Agnieszka 54 0,01%
No
20 Gadamer Mieczysław 63 0,01%
No
Votes for list 1 669 0,39%
Results of voting in Senate Constituency No. 24 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 24 1 669
0,39%
pow. augustowski 91
0,48%
pow. białostocki 215
0,41%
pow. bielski 52
0,24%
pow. grajewski 90
0,62%
pow. hajnowski 47
0,28%
pow. kolneński 38
0,33%
pow. łomżyński 55
0,35%
pow. moniecki 47
0,39%
pow. sejneński 27
0,45%
pow. siemiatycki 65
0,42%
pow. sokólski 81
0,36%
pow. suwalski 110
1,06%
pow. wysokomazowiecki 90
0,41%
pow. zambrowski 54
0,36%
m. npp Białystok 377
0,30%
m. npp Łomża 96
0,42%
m. npp Suwałki 134
0,56%