Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 36 » List no. 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
List's No.: 1
Name: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Abbreviation: KW Prawo i Sprawiedliwość
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawo i Sprawiedliwość
Address: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Mandates: 3

Brak danych 0,00% - 3,05% 3,06% - 6,11% 6,12% - 9,17% 9,18% - 12,23% 12,24% - 15,29% 15,30% - 18,35% 18,36% - 21,41% 21,42% - 24,47% 24,48% - 27,53% 27,54% - 30,59%
List no. 1 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Waśko Andrzej Marian 7 677 2,27%
No
2 Rogacki Adam Maksym 14 903 4,40%
Yes
3 Dziedziczak Jan Michał 15 954 4,71%
Yes
4 Dera Andrzej Mikołaj 17 606 5,20%
Yes
5 Czechak Lidia 5 236 1,55%
No
6 Psikus Piotr Paweł 4 032 1,19%
No
7 Szymoniak Czesław Jan 3 559 1,05%
No
8 Skrzypczak Andrzej Stanisław 1 228 0,36%
No
9 Stankiewicz Arkadiusz Andrzej 607 0,18%
No
10 Grzebisz Antoni Maciej 1 285 0,38%
No
11 Małecki Damian 908 0,27%
No
12 Lehmann Zdzisława 929 0,27%
No
13 Hemmerling Stanisław Adam 572 0,17%
No
14 Sokalla Grażyna Teresa 435 0,13%
No
15 Wosińska Joanna Elżbieta 830 0,24%
No
16 Kieres Aleksandra 850 0,25%
No
17 Piotrowski Roman 518 0,15%
No
18 Kordos Hubert Remigiusz 195 0,06%
No
19 Herczak-Wojtaszek Małgorzata 281 0,08%
No
20 Pokojowa Natalia Danuta 794 0,23%
No
21 Olszak Aneta Kazimiera 777 0,23%
No
22 Reszel Renata Magdalena 887 0,26%
No
23 Cebulski Bogusław Janusz 2 051 0,61%
No
Votes for list 82 114 24,24%
Results of voting in Senate Constituency No. 36 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 36 82 114
24,24%
pow. gostyński 5 538
24,55%
pow. jarociński 6 079
26,19%
pow. kaliski 7 577
30,48%
pow. kępiński 5 614
29,74%
pow. kościański 5 405
20,65%
pow. krotoszyński 5 438
21,11%
pow. leszczyński 3 559
22,44%
pow. ostrowski 15 676
27,65%
pow. ostrzeszowski 4 005
23,17%
pow. pleszewski 4 526
22,99%
pow. rawicki 3 274
18,35%
m. npp Kalisz 10 741
24,36%
m. npp Leszno 4 682
18,07%