Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 32 » List no. 1
... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
List's No.: 1
Name: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Abbreviation: KW Prawo i Sprawiedliwość
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawo i Sprawiedliwość
Address: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Mandates: 2

Brak danych 0,00% - 2,48% 2,49% - 4,97% 4,98% - 7,46% 7,47% - 9,95% 9,96% - 12,44% 12,45% - 14,93% 14,94% - 17,42% 17,43% - 19,91% 19,92% - 22,40% 22,41% - 24,89%
List no. 1 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Malik Ewa Danuta 25 214 8,99%
Yes
2 Andzel Waldemar Franciszek 10 328 3,68%
Yes
3 Waszczuk Marcin 2 531 0,90%
No
4 Sokół Paweł Jan 2 164 0,77%
No
5 Głowacka Halina Józefa 2 049 0,73%
No
6 Sroka Andrzej Wiesław 1 961 0,70%
No
7 Grudzińska-Kubik Bożena Władysława 1 746 0,62%
No
8 Warwas Robert Piotr 4 535 1,62%
No
9 Materla Maria 1 305 0,47%
No
10 Wydra Przemysław Aleksander 1 176 0,42%
No
11 Romaniak Monika Maria 686 0,24%
No
12 Szydlik Bożena Grażyna 782 0,28%
No
13 Skarbińska-Poznańska Alicja Ewa 622 0,22%
No
14 Gruca Michał Roman 635 0,23%
No
15 Paś Stanisław 580 0,21%
No
16 Piątek Zbigniew Józef 930 0,33%
No
17 Guzdraj Maciej Piotr 506 0,18%
No
18 Zarychta-Surówka Małgorzata Wioletta 1 703 0,61%
No
Votes for list 59 453 21,21%
Results of voting in Senate Constituency No. 32 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 32 59 453
21,21%
pow. będziński 11 855
19,87%
pow. zawierciański 10 404
23,17%
m. npp Dąbrowa Górnicza 9 816
19,82%
m. npp Jaworzno 9 141
24,83%
m. npp Sosnowiec 18 237
20,40%