Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 24 » List no. 2
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
List's No.: 2
Name: Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
Abbreviation: KW Polska Jest Najważniejsza
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Polska Jest Najważniejsza
Address: ul. Aleje Ujazdowskie 26, 00-478 Warszawa
Mailing Address:
Web address: http://stronapjn.pl/wybory-2011/
Mandates: 0

Brak danych 0,00% - 0,42% 0,43% - 0,85% 0,86% - 1,28% 1,29% - 1,71% 1,72% - 2,14% 2,15% - 2,57% 2,58% - 3,00% 3,01% - 3,43% 3,44% - 3,86% 3,87% - 4,29%
List no. 2 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Tylenda Karol 2 378 0,55%
No
2 Naruszewicz Janusz 1 022 0,24%
No
3 Zalewski Zenon 309 0,07%
No
4 Biernacka Marta 544 0,13%
No
5 Kaczyński Jarosław 3 146 0,73%
No
6 Oniszczuk Eliza Monika 131 0,03%
No
7 Ignaciuk Andrzej 198 0,05%
No
8 Hryniewicka Edyta 163 0,04%
No
9 Barwiejuk Sylwia 70 0,02%
No
10 Przeździecki Paweł 74 0,02%
No
11 Gdowski Andrzej 42 0,01%
No
12 Kaczyńska Hanna 117 0,03%
No
13 Chudecka Joanna 77 0,02%
No
14 Jasiński Piotr Cezary 69 0,02%
No
15 Wrona Anna 98 0,02%
No
16 Polińska Beata Maria 79 0,02%
No
17 Mandrosz Andrzej 31 0,01%
No
18 Biernacki Sławomir Maciej 57 0,01%
No
19 Boniecki Adam Wojciech 32 0,01%
No
20 Wyszyńska Łucja 100 0,02%
No
21 Markiewicz-Trosko Monika 72 0,02%
No
22 Bura Justyna 130 0,03%
No
23 Kędra-Pawluczyk Anna Magdalena 56 0,01%
No
24 Zawadzka Iwona 138 0,03%
No
25 Deputat Halina 86 0,02%
No
26 Czarnecki Tomasz Rafał 117 0,03%
No
27 Kowalczyk Wanda 280 0,07%
No
Votes for list 9 616 2,24%
Results of voting in Senate Constituency No. 24 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 24 9 616
2,24%
pow. augustowski 425
2,25%
pow. białostocki 1 119
2,16%
pow. bielski 348
1,59%
pow. grajewski 322
2,21%
pow. hajnowski 312
1,83%
pow. kolneński 302
2,65%
pow. łomżyński 439
2,83%
pow. moniecki 254
2,12%
pow. sejneński 113
1,87%
pow. siemiatycki 305
1,95%
pow. sokólski 477
2,10%
pow. suwalski 440
4,23%
pow. wysokomazowiecki 841
3,79%
pow. zambrowski 432
2,84%
m. npp Białystok 2 439
1,93%
m. npp Łomża 456
1,99%
m. npp Suwałki 592
2,48%