Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 22 » List no. 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
List's No.: 1
Name: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Abbreviation: KW Prawo i Sprawiedliwość
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawo i Sprawiedliwość
Address: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Mandates: 6

Brak danych 0,00% - 5,61% 5,62% - 11,23% 11,24% - 16,85% 16,86% - 22,47% 22,48% - 28,09% 28,10% - 33,71% 33,72% - 39,33% 39,34% - 44,95% 44,96% - 50,57% 50,58% - 56,19%
List no. 1 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Kuchciński Marek Tadeusz 23 128 7,76%
Yes
2 Paruch Waldemar 1 019 0,34%
No
3 Babinetz Piotr Mieczysław 7 239 2,43%
Yes
4 Piotrowicz Stanisław 12 325 4,14%
Yes
5 Schmidt Anna Katarzyna 4 037 1,35%
No
6 Sudoł Ewa Grażyna 2 508 0,84%
No
7 Ziobro Kazimierz Bronisław 8 234 2,76%
Yes
8 Rzońca Bogdan Józef 15 623 5,24%
Yes
9 Chilik Dorota 3 650 1,22%
No
10 Ćwierz Andrzej Bogusław 5 799 1,95%
No
11 Bajda Stanisław 3 808 1,28%
No
12 Kurowska Maria Stanisława 6 978 2,34%
No
13 Śnieżek Adam Walenty 6 869 2,30%
No
14 Golba Mieczysław Józef 12 332 4,14%
Yes
15 Bury Jan 5 911 1,98%
No
16 Nabywaniec Tadeusz 3 186 1,07%
No
17 Misiołek Marta 1 155 0,39%
No
18 Kołcz Beata 816 0,27%
No
19 Krawiec Daniel Stanisław 3 615 1,21%
No
20 Ekiert Aleksandra 520 0,17%
No
21 Krajewska Barbara Jadwiga 1 599 0,54%
No
22 Gmyrek Zygmunt Adam 2 969 1,00%
No
Votes for list 133 320 44,73%
Results of voting in Senate Constituency No. 22 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 22 133 320
44,73%
pow. bieszczadzki 2 141
32,59%
pow. brzozowski 11 465
56,06%
pow. jarosławski 21 407
50,44%
pow. jasielski 20 462
50,43%
pow. krośnieński 17 950
49,40%
pow. lubaczowski 7 134
38,43%
pow. przemyski 9 423
41,76%
pow. przeworski 12 715
48,11%
pow. sanocki 11 425
37,45%
pow. leski 3 403
36,55%
m. npp Krosno 7 007
37,04%
m. npp Przemyśl 8 788
34,65%