Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 28 » List no. 7
... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
List's No.: 7
Name: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Abbreviation: KW Platforma Obywatelska RP
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Address: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Mailing Address:
Web address: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Mandates: 3

Brak danych 0,00% - 4,05% 4,06% - 8,11% 8,12% - 12,17% 12,18% - 16,23% 16,24% - 20,29% 20,30% - 24,35% 24,36% - 28,41% 28,42% - 32,47% 32,48% - 36,53% 36,54% - 40,59%
List no. 7 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Rozpondek Halina Leokadia 23 722 10,57%
Yes
2 Leszczyna Izabela Dorota 18 737 8,35%
Yes
3 Sztolcman Grzegorz Czesław 8 926 3,98%
Yes
4 Jakubiec Janusz Stefan 5 112 2,28%
No
5 Sabat Bartłomiej Daniel 4 544 2,02%
No
6 Sadek Iwona Józefa 1 239 0,55%
No
7 Janic Iwona Joanna 2 682 1,19%
No
8 Kaczuga Adam Bogdan 1 433 0,64%
No
9 Nowakowska Marzena Gabriela 1 160 0,52%
No
10 Jasińska Barbara Izabela 1 350 0,60%
No
11 Komorowski Wojciech Jan 1 910 0,85%
No
12 Biernat Marcin 2 413 1,07%
No
13 Serwiak Krzysztof Jacek 514 0,23%
No
14 Kurpios Piotr Marian 4 758 2,12%
No
Votes for list 78 500 34,97%
Results of voting in Senate Constituency No. 28 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 28 78 500
34,97%
pow. częstochowski 13 211
28,49%
pow. kłobucki 7 067
24,95%
pow. lubliniecki 10 258
40,51%
pow. myszkowski 7 888
32,96%
m. npp Częstochowa 40 076
39,86%