Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 33 » List no. 3
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
List's No.: 3
Name: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Abbreviation: Komitet Wyborczy SLD
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Sojusz Lewicy Demokratycznej
Address: 00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a
Mailing Address:
Web address: http://www.sld.org.pl/wybory
Mandates: 1

Brak danych 0,00% - 1,15% 1,16% - 2,31% 2,32% - 3,47% 3,48% - 4,63% 4,64% - 5,79% 5,80% - 6,95% 6,96% - 8,11% 8,12% - 9,27% 9,28% - 10,43% 10,44% - 11,59%
List no. 3 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Kopyciński Sławomir Piotr 7 003 1,62%
Yes
2 Milcarz Henryk Mieczysław 6 675 1,54%
No
3 Winiarczyk-Kossakowska Małgorzata Dorota 2 940 0,68%
No
4 Kizińska Bożena Maria 1 119 0,26%
No
5 Jaskiernia Jerzy Andrzej 5 714 1,32%
No
6 Nowaczek Piotr Rafał 1 313 0,30%
No
7 Gierada Jan 4 141 0,96%
No
8 Romanowska Irena Anna 779 0,18%
No
9 Gajda Jan 2 172 0,50%
No
10 Malinowski Krzysztof Andrzej 824 0,19%
No
11 Grabowski Józef 1 788 0,41%
No
12 Magierowska Jolanta 353 0,08%
No
13 Marczewski Sławomir Szczepan 1 567 0,36%
No
14 Zygan Marek Józef 734 0,17%
No
15 Gorczyca Janusz Wiesław 185 0,04%
No
16 Witkowska Grażyna Maria 455 0,11%
No
17 Karpińska Halina 464 0,11%
No
18 Libuda Józef 490 0,11%
No
19 Gliwa Bogusław Franciszek 91 0,02%
No
20 Gugulski Jacek Mariusz 366 0,08%
No
21 Krupa Katarzyna Izabela 665 0,15%
No
22 Curyło Marian Władysław 102 0,02%
No
23 Kowalski Tomasz Norbert 224 0,05%
No
24 Zawarczyńska Maria Jolanta 174 0,04%
No
25 Dziama Teresa Maria 201 0,05%
No
26 Bęben Małgorzata Barbara 133 0,03%
No
27 Osmoła Dorota 107 0,02%
No
28 Maciejski Stanisław 86 0,02%
No
29 Wasińska Urszula 197 0,05%
No
30 Wysocka Wioletta Elżbieta 174 0,04%
No
31 Malesza Agnieszka 226 0,05%
No
32 Sarnecka Magdalena Maria 634 0,15%
No
Votes for list 42 096 9,72%
Results of voting in Senate Constituency No. 33 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 33 42 096
9,72%
pow. buski 1 843
7,53%
pow. jędrzejowski 2 272
8,45%
pow. kazimierski 582
6,29%
pow. kielecki 5 917
9,08%
pow. konecki 3 025
11,24%
pow. opatowski 1 341
8,14%
pow. ostrowiecki 3 846
10,53%
pow. pińczowski 1 143
8,65%
pow. sandomierski 2 502
9,81%
pow. skarżyski 3 154
10,90%
pow. starachowicki 2 911
9,35%
pow. staszowski 1 895
8,14%
pow. włoszczowski 1 334
8,87%
m. npp Kielce 10 331
11,47%