Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 27 » List no. 6
... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
List's No.: 6
Name: Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Abbreviation: Komitet Wyborczy PPP - Sierpień 80
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Address: 00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18
Mailing Address:
Web address: http://partiapracy-wybory.pl/
Mandates: 0

Brak danych 0,00% - 0,08% 0,09% - 0,17% 0,18% - 0,26% 0,27% - 0,35% 0,36% - 0,44% 0,45% - 0,53% 0,54% - 0,62% 0,63% - 0,71% 0,72% - 0,80% 0,81% - 0,89%
List no. 6 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Rajba Mariusz Jarosław 422 0,14%
No
2 Smolny Monika 165 0,05%
No
3 Przewoźnik Tomasz Dariusz 133 0,04%
No
4 Bistyga Aleksandra Dorota 68 0,02%
No
5 Dziadkowiec Paweł Andrzej 45 0,01%
No
6 Kwaśnik Anna Patrycja 75 0,02%
No
7 Bylok Bogdan Piotr 54 0,02%
No
8 Luter Justyna Teresa 70 0,02%
No
9 Tlałka Marcin Sebastian 38 0,01%
No
10 Nowak Elżbieta Maria 74 0,02%
No
11 Lemański Tadeusz 49 0,02%
No
12 Baur Marlena Ilona 18 0,01%
No
13 Więcławek Stanisław Marian 20 0,01%
No
14 Czarnecka Monika 89 0,03%
No
15 Jasiński Robert Przemysław 32 0,01%
No
16 Tlałka Rozalia Małgorzata 45 0,01%
No
17 Zawada Franciszek 60 0,02%
No
18 Małysz Iwona Izabela 456 0,15%
No
Votes for list 1 913 0,61%
Results of voting in Senate Constituency No. 27 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 27 1 913
0,61%
pow. bielski 419
0,64%
pow. cieszyński 426
0,62%
pow. pszczyński 314
0,77%
pow. żywiecki 303
0,53%
m. npp Bielsko-Biała 451
0,57%