Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 15 » List no. 7
... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
List's No.: 7
Name: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Abbreviation: KW Platforma Obywatelska RP
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Address: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Mailing Address:
Web address: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Mandates: 3

Brak danych 0,00% - 4,11% 4,12% - 8,23% 8,24% - 12,35% 12,36% - 16,47% 16,48% - 20,59% 20,60% - 24,71% 24,72% - 28,83% 28,84% - 32,95% 32,96% - 37,07% 37,08% - 41,19%
List no. 7 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Grad Aleksander 23 671 9,18%
Yes
2 Augustyn Urszula Danuta 9 724 3,77%
Yes
3 Musiał Jan Wiesław 5 974 2,32%
No
4 Korta Adam Janusz 3 719 1,44%
No
5 Achinger Elżbieta Jadwiga 9 273 3,59%
No
6 Banach Mirosław Władysław 1 806 0,70%
No
7 Wardzała Robert Marian 10 437 4,05%
Yes
8 Minorczyk Marek 763 0,30%
No
9 Kalarus-Kwaśniewska Magdalena Agnieszka 825 0,32%
No
10 Karasiewicz Bernard Henryk 1 045 0,41%
No
11 Cierniak-Lambert Ewa Irena 1 122 0,43%
No
12 Sienkiewicz Grzegorz Krzysztof 499 0,19%
No
13 Kusior Jadwiga 1 250 0,48%
No
14 Jelonek Julia 1 037 0,40%
No
15 Mróz Agata 2 053 0,80%
No
16 Sroga Paweł Andrzej 587 0,23%
No
17 Szymańska Krystyna 1 415 0,55%
No
18 Wójcik Jan 1 488 0,58%
No
Votes for list 76 688 29,73%
Results of voting in Senate Constituency No. 15 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 15 76 688
29,73%
pow. bocheński 10 048
26,61%
pow. brzeski 8 816
27,67%
pow. dąbrowski 3 395
18,44%
pow. proszowicki 2 315
17,86%
pow. tarnowski 15 228
22,96%
pow. wielicki 16 961
40,27%
m. npp Tarnów 19 925
41,08%