Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 27 » List no. 5
... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
List's No.: 5
Name: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Abbreviation: Komitet Wyborczy PSL
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Polskie Stronnictwo Ludowe
Address: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
Mailing Address:
Web address: http://www.komitetwyborczypsl.pl
Mandates: 0

Brak danych 0,00% - 1,08% 1,09% - 2,17% 2,18% - 3,26% 3,27% - 4,35% 4,36% - 5,44% 5,45% - 6,53% 6,54% - 7,62% 7,63% - 8,71% 8,72% - 9,80% 9,81% - 10,89%
List no. 5 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Ormaniec Marian Albin 5 675 1,82%
No
2 Badowska Joanna Teresa 3 467 1,11%
No
3 Szemla Mirosław Stanisław 1 857 0,60%
No
4 Kożusznik Danuta Maria 1 038 0,33%
No
5 Ducin Ryszard 1 074 0,34%
No
6 Brandys Marian Piotr 958 0,31%
No
7 Pilarz Izabela Anna 521 0,17%
No
8 Lukasek Lidia Anna 410 0,13%
No
9 Grzyb Andrzej Bernard 463 0,15%
No
10 Kucharczyk Stanisław Wojciech 578 0,19%
No
11 Gazur Jan Franciszek 461 0,15%
No
12 Bieniek Maciej 714 0,23%
No
13 Wierzbinka Katarzyna Zofia 376 0,12%
No
14 Legierska Aleksandra 1 110 0,36%
No
15 Wenglorz Halina Stefania 452 0,15%
No
16 Zachraj Jan Jerzy 825 0,26%
No
17 Staszek Jacek Stanisław 486 0,16%
No
18 Kliś Jerzy Roman 678 0,22%
No
Votes for list 21 143 6,79%
Results of voting in Senate Constituency No. 27 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 27 21 143
6,79%
pow. bielski 6 150
9,44%
pow. cieszyński 3 709
5,40%
pow. pszczyński 2 788
6,86%
pow. żywiecki 6 201
10,80%
m. npp Bielsko-Biała 2 295
2,89%