Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 34 » List no. 7
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
List's No.: 7
Name: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Abbreviation: KW Platforma Obywatelska RP
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Address: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Mailing Address:
Web address: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Mandates: 4

Brak danych 0,00% - 4,81% 4,82% - 9,63% 9,64% - 14,45% 14,46% - 19,27% 19,28% - 24,09% 24,10% - 28,91% 28,92% - 33,73% 33,74% - 38,55% 38,56% - 43,37% 43,38% - 48,19%
List no. 7 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Rybicki Sławomir Piotr 13 644 6,97%
Yes
2 Cieśliński Piotr 15 547 7,95%
Yes
3 Gelert Elżbieta Kazimiera 15 901 8,13%
Yes
4 Harmaciński Krzysztof 4 402 2,25%
No
5 Rymarska-Pszenna Maria Bernadeta 1 433 0,73%
No
6 Sycz Miron 8 884 4,54%
Yes
7 Naguszewski Tadeusz 3 850 1,97%
No
8 Żyliński Adam Jacek 6 588 3,37%
No
9 Dembek Ewa Barbara 2 875 1,47%
No
10 Dziąg Leszek Jan 1 361 0,70%
No
11 Korzeniewska-Lasota Anna 1 312 0,67%
No
12 Wilczak Małgorzata Magdalena 1 066 0,54%
No
13 Hoch Henryk Paweł 1 541 0,79%
No
14 Grodowska Alicja 1 351 0,69%
No
15 Romanowski Jerzy 1 220 0,62%
No
16 Ostrowski Witold 1 929 0,99%
No
Votes for list 82 904 42,37%
Results of voting in Senate Constituency No. 34 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 34 82 904
42,37%
pow. bartoszycki 7 827
42,53%
pow. braniewski 4 826
37,26%
pow. działdowski 6 527
35,99%
pow. elbląski 6 496
43,83%
pow. iławski 11 903
42,78%
pow. lidzbarski 5 927
46,27%
pow. nowomiejski 3 727
29,45%
pow. ostródzki 13 238
42,14%
m. npp Elbląg 22 433
48,08%