Geografia »Polska » Powiat brzeziński »
Powiat brzeziński
Powiat brzeziński
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 30 624
Statystyka wyborcza
Liczba obwodów: 28
Liczba wyborców: 24 969
Wyniki
Wyniki głosowania
Gminy
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
102102 Brzeziny, gm. 4 266 5 406
102101 Brzeziny, m. 10 189 12 353
102103 Dmosin, gm. 3 798 4 551
102104 Jeżów, gm. 2 849 3 556
102105 Rogów, gm. 3 867 4 758