Geografia »Polska » Powiat kazimierski »
Powiat kazimierski
Powiat kazimierski
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 35 957
Statystyka wyborcza
Liczba obwodów: 26
Liczba wyborców: 29 526
Wyniki
Wyniki głosowania
Gminy
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
260301 Bejsce, gm. 3 510 4 268
260302 Czarnocin, gm. 3 403 4 424
260303 Kazimierza Wielka, gm. 13 910 16 713
260304 Opatowiec, gm. 3 117 3 622
260305 Skalbmierz, gm. 5 586 6 930