Geografia »Polska » Powiat konecki »
Powiat konecki
Powiat konecki
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 85 280
Statystyka wyborcza
Liczba obwodów: 67
Liczba wyborców: 69 760
Wyniki
Wyniki głosowania
Gminy
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
260501 Fałków, gm. 3 996 4 938
260502 Gowarczów, gm. 3 846 4 790
260503 Końskie, gm. 30 662 37 296
260504 Radoszyce, gm. 7 502 9 403
260505 Ruda Maleniecka, gm. 2 791 3 306
260506 Słupia (Konecka), gm. 2 850 3 578
260507 Smyków, gm. 2 953 3 834
260508 Stąporków, gm. 15 160 18 135