Geografia »Polska » Powiat pińczowski »
Powiat pińczowski
Powiat pińczowski
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 41 373
Statystyka wyborcza
Liczba obwodów: 34
Liczba wyborców: 34 920
Wyniki
Wyniki głosowania
Gminy
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
260801 Działoszyce, gm. 4 553 5 435
260802 Kije, gm. 3 727 4 542
260803 Michałów, gm. 3 942 4 818
260804 Pińczów, gm. 18 702 21 761
260805 Złota, gm. 3 996 4 817