Geografia »Polska » Powiat sandomierski »
Powiat sandomierski
Powiat sandomierski
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 81 751
Statystyka wyborcza
Liczba obwodów: 59
Liczba wyborców: 66 576
Wyniki
Wyniki głosowania
Gminy
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
260902 Dwikozy, gm. 7 514 9 189
260903 Klimontów, gm. 6 896 8 730
260904 Koprzywnica, gm. 5 669 7 111
260905 Łoniów, gm. 6 049 7 548
260906 Obrazów, gm. 5 474 6 786
260907 Samborzec, gm. 7 315 8 957
260901 Sandomierz, m. 20 680 24 839
260908 Wilczyce, gm. 3 171 3 914
260909 Zawichost, gm. 3 808 4 677