Geografia »Polska » Powiat starachowicki »
Powiat starachowicki
Powiat starachowicki
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 94 696
Statystyka wyborcza
Liczba obwodów: 67
Liczba wyborców: 77 473
Wyniki
Wyniki głosowania
Gminy
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
261102 Brody, gm. 8 878 11 068
261103 Mirzec, gm. 6 841 8 536
261104 Pawłów, gm. 12 033 15 484
261101 Starachowice, m. 43 790 52 504
261105 Wąchock, gm. 5 931 7 104