Geografia »Polska » Powiat staszowski »
Powiat staszowski
Powiat staszowski
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 75 175
Statystyka wyborcza
Liczba obwodów: 60
Liczba wyborców: 60 442
Wyniki
Wyniki głosowania
Gminy
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
261201 Bogoria, gm. 6 396 8 161
261202 Łubnice, gm. 3 539 4 379
261203 Oleśnica, gm. 3 278 4 045
261204 Osiek, gm. 6 354 7 998
261205 Połaniec, gm. 9 773 12 145
261206 Rytwiany, gm. 5 132 6 488
261207 Staszów, gm. 21 922 27 044
261208 Szydłów, gm. 4 048 4 915