Geografia »Polska » Powiat kaliski »
Powiat kaliski
Powiat kaliski
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 82 349
Statystyka wyborcza
Liczba obwodów: 63
Liczba wyborców: 65 235
Wyniki
Wyniki głosowania
Gminy
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
300701 Blizanów, gm. 7 624 9 676
300702 Brzeziny, gm. 4 606 5 875
300703 Ceków-Kolonia, gm. 3 808 4 785
300704 Godziesze Wielkie, gm. 7 080 8 908
300705 Koźminek, gm. 5 972 7 596
300706 Lisków, gm. 4 275 5 385
300707 Mycielin, gm. 3 919 4 923
300708 Opatówek, gm. 8 449 10 670
300709 Stawiszyn, gm. 5 862 7 323
300710 Szczytniki, gm. 6 238 7 945
300711 Żelazków, gm. 7 402 9 263