Geografia »Polska » Powiat kępiński »
Powiat kępiński
Powiat kępiński
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 56 416
Statystyka wyborcza
Liczba obwodów: 42
Liczba wyborców: 44 451
Wyniki
Wyniki głosowania
Gminy
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
300801 Baranów, gm. 6 054 7 782
300802 Bralin, gm. 4 542 6 022
300803 Kępno, gm. 19 730 24 581
300804 Łęka Opatowska, gm. 4 105 5 340
300805 Perzów, gm. 3 046 3 835
300806 Rychtal, gm. 3 163 3 979
300807 Trzcinica, gm. 3 811 4 877