Geografia »Polska » Powiat pleszewski »
Powiat pleszewski
Powiat pleszewski
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 62 895
Statystyka wyborcza
Liczba obwodów: 52
Liczba wyborców: 49 905
Wyniki
Wyniki głosowania
Gminy
Teryt Opis Liczba
wyborców mieszkańców
302001 Chocz, gm. 3 762 4 795
302002 Czermin, gm. 3 832 4 931
302003 Dobrzyca, gm. 6 552 8 420
302004 Gizałki, gm. 3 624 4 716
302005 Gołuchów, gm. 7 986 10 283
302006 Pleszew, gm. 24 149 29 750