Komitety wyborcze »Komitet Wyborczy Wyborców Edmunda Klicha
Komitet Wyborczy Wyborców Edmunda Klicha
Numer listy:
Nazwa:Komitet Wyborczy Wyborców Edmunda Klicha
Skrót:KWW Edmunda Klicha
Typ komitetu:Komitet wyborczy wyborców
Partia (organ partii):
Adres:64-100 Leszno, ul. Mikołaja Reja 53
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW:http://edmundklich.com.pl
Status:Zarejestrowany
List kandydatów na posłów: x
Kandydatów na posłów: x
Kandydatów na senatorów: 1
Pełnomocnicy
Typ:Nazwisko i imiona:
Finansowy:Lidia Magdalena Marcinkowska
Wyborczy:Antoni Franciszek Mazankiewicz
Wykaz okręgów, w których komitet zarejestrował kandydatów na senatorów
NrSiedziba OKWNazwisko i imionaStatusZawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie
94KaliszKlich EdmundAktywny oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku, Dęblin, nie należy do partii politycznej
Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych
W wiekuLiczba kandydatów% ogółemKobietyMężczyźni
liczba%liczba%
30-390 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40-490 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50-590 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60-691 100,00% 0 0,00% 1 100,00%
70+0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Ogółem1 100,00% 0 0,00% 1 100,00%
Liczba wybranych senatorów w przedziałach wiekowych
W wiekuLiczba senatorów% ogółemKobietyMężczyźni
liczba%liczba%
30-390 - 0 - 0 -
40-490 - 0 - 0 -
50-590 - 0 - 0 -
60-690 - 0 - 0 -
70+0 - 0 - 0 -
Ogółem0 - 0 - 0 -