Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 14 » List no. 7
... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
List's No.: 7
Name: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Abbreviation: KW Platforma Obywatelska RP
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Address: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Mailing Address:
Web address: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Mandates: 3

Brak danych 0,00% - 3,70% 3,71% - 7,41% 7,42% - 11,12% 11,13% - 14,83% 14,84% - 18,54% 18,55% - 22,25% 22,26% - 25,96% 25,97% - 29,67% 29,68% - 33,38% 33,39% - 37,09%
List no. 7 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Czerwiński Andrzej Stanisław 16 723 6,00%
Yes
2 Gut-Mostowy Andrzej Józef 15 345 5,50%
Yes
3 Małuch Małgorzata Krystyna 6 843 2,45%
No
4 Patalita Tadeusz 6 422 2,30%
No
5 Dziwisz Barbara Stanisława 3 124 1,12%
No
6 Zegzda Leszek Jan 4 821 1,73%
No
7 Jachymiak Maciej 2 972 1,07%
No
8 Kuk Jan Zbigniew 820 0,29%
No
9 Staszel Wiesława 305 0,11%
No
10 Cycoń Marian Adam 10 678 3,83%
Yes
11 Koperski Mariusz Jarosław 321 0,12%
No
12 Kowalczyk Justyna Maria 873 0,31%
No
13 Król-Mirek Agata Kazimiera 1 471 0,53%
No
14 Więcek Jan 1 190 0,43%
No
15 Górka Jerzy Józef 468 0,17%
No
16 Janowska Kinga Anna 1 660 0,60%
No
17 Sienkiewicz Jan 1 223 0,44%
No
18 Strama Zofia 588 0,21%
No
19 Niemiec Małgorzata Anna 1 125 0,40%
No
20 Kozioł Krzysztof Franciszek 837 0,30%
No
Votes for list 77 809 27,90%
Results of voting in Senate Constituency No. 14 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 14 77 809
27,90%
pow. gorlicki 10 249
27,40%
pow. limanowski 9 561
21,67%
pow. nowosądecki 17 801
23,19%
pow. nowotarski 17 430
29,62%
pow. tatrzański 9 201
36,97%
m. npp Nowy Sącz 13 567
36,83%