Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 14 » Lista nr 7
... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Numer listy: 7
Nazwa: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Skrót: KW Platforma Obywatelska RP
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Adres: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Liczba mandatów: 3

Brak danych 0,00% - 3,70% 3,71% - 7,41% 7,42% - 11,12% 11,13% - 14,83% 14,84% - 18,54% 18,55% - 22,25% 22,26% - 25,96% 25,97% - 29,67% 29,68% - 33,38% 33,39% - 37,09%
Lista nr 7 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Czerwiński Andrzej Stanisław 16 723 6,00%
Tak
2 Gut-Mostowy Andrzej Józef 15 345 5,50%
Tak
3 Małuch Małgorzata Krystyna 6 843 2,45%
Nie
4 Patalita Tadeusz 6 422 2,30%
Nie
5 Dziwisz Barbara Stanisława 3 124 1,12%
Nie
6 Zegzda Leszek Jan 4 821 1,73%
Nie
7 Jachymiak Maciej 2 972 1,07%
Nie
8 Kuk Jan Zbigniew 820 0,29%
Nie
9 Staszel Wiesława 305 0,11%
Nie
10 Cycoń Marian Adam 10 678 3,83%
Tak
11 Koperski Mariusz Jarosław 321 0,12%
Nie
12 Kowalczyk Justyna Maria 873 0,31%
Nie
13 Król-Mirek Agata Kazimiera 1 471 0,53%
Nie
14 Więcek Jan 1 190 0,43%
Nie
15 Górka Jerzy Józef 468 0,17%
Nie
16 Janowska Kinga Anna 1 660 0,60%
Nie
17 Sienkiewicz Jan 1 223 0,44%
Nie
18 Strama Zofia 588 0,21%
Nie
19 Niemiec Małgorzata Anna 1 125 0,40%
Nie
20 Kozioł Krzysztof Franciszek 837 0,30%
Nie
Głosów na listę 77 809 27,90%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 14 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 14 77 809
27,90%
pow. gorlicki 10 249
27,40%
pow. limanowski 9 561
21,67%
pow. nowosądecki 17 801
23,19%
pow. nowotarski 17 430
29,62%
pow. tatrzański 9 201
36,97%
m. npp Nowy Sącz 13 567
36,83%