Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 24 » List no. 10
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawica
List's No.: 10
Name: Komitet Wyborczy Prawica
Abbreviation: KW Prawica
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawica Rzeczypospolitej
Address: ul. Wałowa 1A, 37-450 Stalowa Wola
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawica.pl
Mandates: 0

Brak danych 0,00% - 0,04% 0,05% - 0,09% 0,10% - 0,14% 0,15% - 0,19% 0,20% - 0,24% 0,25% - 0,29% 0,30% - 0,34% 0,35% - 0,39% 0,40% - 0,44% 0,45% - 0,49%
List no. 10 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Rutkowski Lech 354 0,08%
No
2 Biały Alicja 152 0,04%
No
3 Dąbrowska-Szmulik Barbara 75 0,02%
No
4 Żyłowski Grzegorz 24 0,01%
No
5 Szymańska Halina 92 0,02%
No
6 Jędrzejewski Andrzej Tomasz 27 0,01%
No
7 Słoma Sadowski Józef 13 0,00%
No
8 Bartnik Stanisław 22 0,01%
No
9 Puścian Sławomir 69 0,02%
No
10 Tyborowski Wojciech Paweł 54 0,01%
No
11 Kolinko Piotr 27 0,01%
No
12 Jabłoński Robert 46 0,01%
No
13 Wechowska Grażyna Lucyna 23 0,01%
No
14 Korytkowski Leszek 25 0,01%
No
15 Kozłowski Bogdan 26 0,01%
No
16 Moraczewska Danuta Krystyna 9 0,00%
No
17 Żebrowski Stanisław 40 0,01%
No
18 Chiliński Tomasz 29 0,01%
No
19 Sztark Maryna 11 0,00%
No
20 Buńkowska Joanna 15 0,00%
No
21 Nowel Wiesław 21 0,00%
No
22 Leśniak Marianna 15 0,00%
No
23 Chańko Joanna 110 0,03%
No
Votes for list 1 279 0,30%
Results of voting in Senate Constituency No. 24 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 24 1 279
0,30%
pow. augustowski 39
0,21%
pow. białostocki 173
0,33%
pow. bielski 48
0,22%
pow. grajewski 29
0,20%
pow. hajnowski 35
0,21%
pow. kolneński 14
0,12%
pow. łomżyński 59
0,38%
pow. moniecki 37
0,31%
pow. sejneński 17
0,28%
pow. siemiatycki 21
0,13%
pow. sokólski 35
0,15%
pow. suwalski 27
0,26%
pow. wysokomazowiecki 75
0,34%
pow. zambrowski 29
0,19%
m. npp Białystok 489
0,39%
m. npp Łomża 73
0,32%
m. npp Suwałki 79
0,33%