Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 24 » Lista nr 10
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawica
Numer listy: 10
Nazwa: Komitet Wyborczy Prawica
Skrót: KW Prawica
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Prawica Rzeczypospolitej
Adres: ul. Wałowa 1A, 37-450 Stalowa Wola
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kwprawica.pl
Liczba mandatów: 0

Brak danych 0,00% - 0,04% 0,05% - 0,09% 0,10% - 0,14% 0,15% - 0,19% 0,20% - 0,24% 0,25% - 0,29% 0,30% - 0,34% 0,35% - 0,39% 0,40% - 0,44% 0,45% - 0,49%
Lista nr 10 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Rutkowski Lech 354 0,08%
Nie
2 Biały Alicja 152 0,04%
Nie
3 Dąbrowska-Szmulik Barbara 75 0,02%
Nie
4 Żyłowski Grzegorz 24 0,01%
Nie
5 Szymańska Halina 92 0,02%
Nie
6 Jędrzejewski Andrzej Tomasz 27 0,01%
Nie
7 Słoma Sadowski Józef 13 0,00%
Nie
8 Bartnik Stanisław 22 0,01%
Nie
9 Puścian Sławomir 69 0,02%
Nie
10 Tyborowski Wojciech Paweł 54 0,01%
Nie
11 Kolinko Piotr 27 0,01%
Nie
12 Jabłoński Robert 46 0,01%
Nie
13 Wechowska Grażyna Lucyna 23 0,01%
Nie
14 Korytkowski Leszek 25 0,01%
Nie
15 Kozłowski Bogdan 26 0,01%
Nie
16 Moraczewska Danuta Krystyna 9 0,00%
Nie
17 Żebrowski Stanisław 40 0,01%
Nie
18 Chiliński Tomasz 29 0,01%
Nie
19 Sztark Maryna 11 0,00%
Nie
20 Buńkowska Joanna 15 0,00%
Nie
21 Nowel Wiesław 21 0,00%
Nie
22 Leśniak Marianna 15 0,00%
Nie
23 Chańko Joanna 110 0,03%
Nie
Głosów na listę 1 279 0,30%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 24 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 24 1 279
0,30%
pow. augustowski 39
0,21%
pow. białostocki 173
0,33%
pow. bielski 48
0,22%
pow. grajewski 29
0,20%
pow. hajnowski 35
0,21%
pow. kolneński 14
0,12%
pow. łomżyński 59
0,38%
pow. moniecki 37
0,31%
pow. sejneński 17
0,28%
pow. siemiatycki 21
0,13%
pow. sokólski 35
0,15%
pow. suwalski 27
0,26%
pow. wysokomazowiecki 75
0,34%
pow. zambrowski 29
0,19%
m. npp Białystok 489
0,39%
m. npp Łomża 73
0,32%
m. npp Suwałki 79
0,33%