Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 9 » List no. 1
... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
List's No.: 1
Name: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Abbreviation: KW Prawo i Sprawiedliwość
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawo i Sprawiedliwość
Address: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Mandates: 3

Brak danych 0,00% - 3,52% 3,53% - 7,05% 7,06% - 10,58% 10,59% - 14,11% 14,12% - 17,64% 17,65% - 21,17% 21,18% - 24,70% 24,71% - 28,23% 28,24% - 31,76% 31,77% - 35,29%
List no. 1 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Waszczykowski Witold Jan 36 854 10,17%
Yes
2 Barski Dariusz 12 245 3,38%
Yes
3 Loba Jerzy Andrzej 2 763 0,76%
No
4 Więcławska-Sauk Elżbieta 6 258 1,73%
No
5 Ługowska Sylwia 4 447 1,23%
No
6 Gorzkowski Mariusz Bogusław 533 0,15%
No
7 Jaworski Piotr Marceli 1 191 0,33%
No
8 Kamińska Anna Bogda 1 325 0,37%
No
9 Wypych Małgorzata Józefa 611 0,17%
No
10 Jakubowska Ilona Adrianna 1 652 0,46%
No
11 Markiewicz Marek Sławomir 2 955 0,82%
No
12 Sęczkowska Barbara 484 0,13%
No
13 Jagiełło Jarosław Tomasz 6 596 1,82%
No
14 Kaczorowska Alicja Grażyna 1 322 0,36%
No
15 Korwin-Kochanowski Piotr Tadeusz 799 0,22%
No
16 Ciecierska Marianna Łucja 294 0,08%
No
17 Górski Paweł 1 067 0,29%
No
18 Polański Jacek Mieczysław 361 0,10%
No
19 Bartoszewski Tadeusz Waldemar 687 0,19%
No
20 Tomaszewski Jan 8 114 2,24%
Yes
Votes for list 90 558 25,00%
Results of voting in Senate Constituency No. 9 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 9 90 558
25,00%
pow. łódzki wschodni 9 113
33,50%
pow. brzeziński 3 726
35,23%
m. npp Łódź 77 719
23,95%