Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 9 » Lista nr 1
... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer listy: 1
Nazwa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Skrót: KW Prawo i Sprawiedliwość
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Prawo i Sprawiedliwość
Adres: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Liczba mandatów: 3

Brak danych 0,00% - 3,52% 3,53% - 7,05% 7,06% - 10,58% 10,59% - 14,11% 14,12% - 17,64% 17,65% - 21,17% 21,18% - 24,70% 24,71% - 28,23% 28,24% - 31,76% 31,77% - 35,29%
Lista nr 1 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Waszczykowski Witold Jan 36 854 10,17%
Tak
2 Barski Dariusz 12 245 3,38%
Tak
3 Loba Jerzy Andrzej 2 763 0,76%
Nie
4 Więcławska-Sauk Elżbieta 6 258 1,73%
Nie
5 Ługowska Sylwia 4 447 1,23%
Nie
6 Gorzkowski Mariusz Bogusław 533 0,15%
Nie
7 Jaworski Piotr Marceli 1 191 0,33%
Nie
8 Kamińska Anna Bogda 1 325 0,37%
Nie
9 Wypych Małgorzata Józefa 611 0,17%
Nie
10 Jakubowska Ilona Adrianna 1 652 0,46%
Nie
11 Markiewicz Marek Sławomir 2 955 0,82%
Nie
12 Sęczkowska Barbara 484 0,13%
Nie
13 Jagiełło Jarosław Tomasz 6 596 1,82%
Nie
14 Kaczorowska Alicja Grażyna 1 322 0,36%
Nie
15 Korwin-Kochanowski Piotr Tadeusz 799 0,22%
Nie
16 Ciecierska Marianna Łucja 294 0,08%
Nie
17 Górski Paweł 1 067 0,29%
Nie
18 Polański Jacek Mieczysław 361 0,10%
Nie
19 Bartoszewski Tadeusz Waldemar 687 0,19%
Nie
20 Tomaszewski Jan 8 114 2,24%
Tak
Głosów na listę 90 558 25,00%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 9 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 9 90 558
25,00%
pow. łódzki wschodni 9 113
33,50%
pow. brzeziński 3 726
35,23%
m. npp Łódź 77 719
23,95%