Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 11 » List no. 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
List's No.: 1
Name: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Abbreviation: KW Prawo i Sprawiedliwość
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawo i Sprawiedliwość
Address: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Mandates: 5

Brak danych 0,00% - 4,15% 4,16% - 8,31% 8,32% - 12,47% 12,48% - 16,63% 16,64% - 20,79% 20,80% - 24,95% 24,96% - 29,11% 29,12% - 33,27% 33,28% - 37,43% 37,44% - 41,59%
List no. 1 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Schreiber Grzegorz Zenon 17 808 5,24%
Yes
2 Matuszewski Marek 16 207 4,77%
Yes
3 Mastalerek Marcin 8 509 2,50%
Yes
4 Grabicka Krystyna Stanisława 6 776 1,99%
No
5 Mateusiak-Pielucha Beata Anna 6 319 1,86%
No
6 Zarzycki Wojciech Szczęsny 4 158 1,22%
No
7 Woźniak Tadeusz Jacek 8 996 2,65%
Yes
8 Polak Piotr Stanisław 9 022 2,65%
Yes
9 Kłopotowski Konrad 2 211 0,65%
No
10 Czyżak Grażyna Ewa 3 128 0,92%
No
11 Kosiorek Marcin Rafał 5 213 1,53%
No
12 Dęga Sylwia Bogumiła 4 179 1,23%
No
13 Olas Stanisław Czesław 1 127 0,33%
No
14 Krzak Michał Bazyli 1 243 0,37%
No
15 Rządziński Robert Roman 1 327 0,39%
No
16 Sagan Marlena Barbara 2 630 0,77%
No
17 Gędek Łukasz Andrzej 878 0,26%
No
18 Moska Jolanta Maria 510 0,15%
No
19 Olczak Grażyna Jadwiga 1 046 0,31%
No
20 Żebrowska Jolanta Janina 1 102 0,32%
No
21 Rozmarynowska Anna Maria 2 159 0,64%
No
22 Liberski Zbigniew Krzysztof 631 0,19%
No
23 Woźniak Marlena Maria 1 431 0,42%
No
24 Rozmarynowska Urszula Teresa 2 595 0,76%
No
Votes for list 109 205 32,13%
Results of voting in Senate Constituency No. 11 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 11 109 205
32,13%
pow. kutnowski 11 448
34,66%
pow. łaski 6 028
34,81%
pow. łęczycki 5 421
34,07%
pow. łowicki 9 500
33,53%
pow. pabianicki 13 747
28,36%
pow. pajęczański 6 874
41,46%
pow. poddębicki 5 075
37,89%
pow. sieradzki 14 072
34,65%
pow. wieluński 7 907
30,18%
pow. wieruszowski 3 699
27,96%
pow. zduńskowolski 7 507
30,84%
pow. zgierski 17 927
28,69%