Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 11 » Lista nr 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer listy: 1
Nazwa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Skrót: KW Prawo i Sprawiedliwość
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Prawo i Sprawiedliwość
Adres: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Liczba mandatów: 5

Brak danych 0,00% - 4,15% 4,16% - 8,31% 8,32% - 12,47% 12,48% - 16,63% 16,64% - 20,79% 20,80% - 24,95% 24,96% - 29,11% 29,12% - 33,27% 33,28% - 37,43% 37,44% - 41,59%
Lista nr 1 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Schreiber Grzegorz Zenon 17 808 5,24%
Tak
2 Matuszewski Marek 16 207 4,77%
Tak
3 Mastalerek Marcin 8 509 2,50%
Tak
4 Grabicka Krystyna Stanisława 6 776 1,99%
Nie
5 Mateusiak-Pielucha Beata Anna 6 319 1,86%
Nie
6 Zarzycki Wojciech Szczęsny 4 158 1,22%
Nie
7 Woźniak Tadeusz Jacek 8 996 2,65%
Tak
8 Polak Piotr Stanisław 9 022 2,65%
Tak
9 Kłopotowski Konrad 2 211 0,65%
Nie
10 Czyżak Grażyna Ewa 3 128 0,92%
Nie
11 Kosiorek Marcin Rafał 5 213 1,53%
Nie
12 Dęga Sylwia Bogumiła 4 179 1,23%
Nie
13 Olas Stanisław Czesław 1 127 0,33%
Nie
14 Krzak Michał Bazyli 1 243 0,37%
Nie
15 Rządziński Robert Roman 1 327 0,39%
Nie
16 Sagan Marlena Barbara 2 630 0,77%
Nie
17 Gędek Łukasz Andrzej 878 0,26%
Nie
18 Moska Jolanta Maria 510 0,15%
Nie
19 Olczak Grażyna Jadwiga 1 046 0,31%
Nie
20 Żebrowska Jolanta Janina 1 102 0,32%
Nie
21 Rozmarynowska Anna Maria 2 159 0,64%
Nie
22 Liberski Zbigniew Krzysztof 631 0,19%
Nie
23 Woźniak Marlena Maria 1 431 0,42%
Nie
24 Rozmarynowska Urszula Teresa 2 595 0,76%
Nie
Głosów na listę 109 205 32,13%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 11 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 11 109 205
32,13%
pow. kutnowski 11 448
34,66%
pow. łaski 6 028
34,81%
pow. łęczycki 5 421
34,07%
pow. łowicki 9 500
33,53%
pow. pabianicki 13 747
28,36%
pow. pajęczański 6 874
41,46%
pow. poddębicki 5 075
37,89%
pow. sieradzki 14 072
34,65%
pow. wieluński 7 907
30,18%
pow. wieruszowski 3 699
27,96%
pow. zduńskowolski 7 507
30,84%
pow. zgierski 17 927
28,69%