Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 24 » List no. 5
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
List's No.: 5
Name: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Abbreviation: Komitet Wyborczy PSL
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Polskie Stronnictwo Ludowe
Address: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
Mailing Address:
Web address: http://www.komitetwyborczypsl.pl
Mandates: 1

Brak danych 0,00% - 3,19% 3,20% - 6,39% 6,40% - 9,59% 9,60% - 12,79% 12,80% - 15,99% 16,00% - 19,19% 19,20% - 22,39% 22,40% - 25,59% 25,60% - 28,79% 28,80% - 31,99%
List no. 5 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Kamiński Jan 6 195 1,44%
No
2 Baszko Mieczysław Kazimierz 6 827 1,59%
No
3 Borawski Edmund 11 759 2,74%
Yes
4 Purta-Wróbel Janina 936 0,22%
No
5 Lewko-Ninkiewicz Dorota Stanisława 694 0,16%
No
6 Dzierzgowski Wojciech 3 071 0,72%
No
7 Leszczyński Jerzy 2 743 0,64%
No
8 Zalewski Krzysztof 945 0,22%
No
9 Dyjuk Bogdan 1 127 0,26%
No
10 Korycki Walenty 2 254 0,53%
No
11 Zalewski Jan 1 341 0,31%
No
12 Jurkiewicz Arkadiusz 174 0,04%
No
13 Kaczanowska Joanna 358 0,08%
No
14 Kulbacka Anna 387 0,09%
No
15 Magnuszewski Marian 1 092 0,25%
No
16 Wykowski Adam 407 0,09%
No
17 Sokołowski Franciszek 520 0,12%
No
18 Łapiński Jacek 859 0,20%
No
19 Truszkowska Barbara 327 0,08%
No
20 Kamińska Teresa 573 0,13%
No
21 Bielawska Barbara 499 0,12%
No
22 Hołowienko Dorota 219 0,05%
No
23 Pogorzelski Paweł 390 0,09%
No
24 Jankowska Krystyna 349 0,08%
No
25 Grześ Anna 449 0,10%
No
26 Łabieniec Wojciech 866 0,20%
No
27 Łukasik Anetta Anna 255 0,06%
No
28 Krajewski Stefan 1 722 0,40%
No
Votes for list 47 338 11,04%
Results of voting in Senate Constituency No. 24 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 24 47 338
11,04%
pow. augustowski 3 386
17,90%
pow. białostocki 3 746
7,23%
pow. bielski 2 407
11,03%
pow. grajewski 4 028
27,67%
pow. hajnowski 832
4,89%
pow. kolneński 3 644
31,93%
pow. łomżyński 2 817
18,16%
pow. moniecki 2 984
24,85%
pow. sejneński 1 373
22,74%
pow. siemiatycki 2 277
14,56%
pow. sokólski 6 281
27,62%
pow. suwalski 2 294
22,08%
pow. wysokomazowiecki 2 785
12,54%
pow. zambrowski 2 720
17,89%
m. npp Białystok 3 556
2,81%
m. npp Łomża 1 349
5,89%
m. npp Suwałki 859
3,59%