Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 24 » Lista nr 5
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer listy: 5
Nazwa: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Skrót: Komitet Wyborczy PSL
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Polskie Stronnictwo Ludowe
Adres: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.komitetwyborczypsl.pl
Liczba mandatów: 1

Brak danych 0,00% - 3,19% 3,20% - 6,39% 6,40% - 9,59% 9,60% - 12,79% 12,80% - 15,99% 16,00% - 19,19% 19,20% - 22,39% 22,40% - 25,59% 25,60% - 28,79% 28,80% - 31,99%
Lista nr 5 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Kamiński Jan 6 195 1,44%
Nie
2 Baszko Mieczysław Kazimierz 6 827 1,59%
Nie
3 Borawski Edmund 11 759 2,74%
Tak
4 Purta-Wróbel Janina 936 0,22%
Nie
5 Lewko-Ninkiewicz Dorota Stanisława 694 0,16%
Nie
6 Dzierzgowski Wojciech 3 071 0,72%
Nie
7 Leszczyński Jerzy 2 743 0,64%
Nie
8 Zalewski Krzysztof 945 0,22%
Nie
9 Dyjuk Bogdan 1 127 0,26%
Nie
10 Korycki Walenty 2 254 0,53%
Nie
11 Zalewski Jan 1 341 0,31%
Nie
12 Jurkiewicz Arkadiusz 174 0,04%
Nie
13 Kaczanowska Joanna 358 0,08%
Nie
14 Kulbacka Anna 387 0,09%
Nie
15 Magnuszewski Marian 1 092 0,25%
Nie
16 Wykowski Adam 407 0,09%
Nie
17 Sokołowski Franciszek 520 0,12%
Nie
18 Łapiński Jacek 859 0,20%
Nie
19 Truszkowska Barbara 327 0,08%
Nie
20 Kamińska Teresa 573 0,13%
Nie
21 Bielawska Barbara 499 0,12%
Nie
22 Hołowienko Dorota 219 0,05%
Nie
23 Pogorzelski Paweł 390 0,09%
Nie
24 Jankowska Krystyna 349 0,08%
Nie
25 Grześ Anna 449 0,10%
Nie
26 Łabieniec Wojciech 866 0,20%
Nie
27 Łukasik Anetta Anna 255 0,06%
Nie
28 Krajewski Stefan 1 722 0,40%
Nie
Głosów na listę 47 338 11,04%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 24 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 24 47 338
11,04%
pow. augustowski 3 386
17,90%
pow. białostocki 3 746
7,23%
pow. bielski 2 407
11,03%
pow. grajewski 4 028
27,67%
pow. hajnowski 832
4,89%
pow. kolneński 3 644
31,93%
pow. łomżyński 2 817
18,16%
pow. moniecki 2 984
24,85%
pow. sejneński 1 373
22,74%
pow. siemiatycki 2 277
14,56%
pow. sokólski 6 281
27,62%
pow. suwalski 2 294
22,08%
pow. wysokomazowiecki 2 785
12,54%
pow. zambrowski 2 720
17,89%
m. npp Białystok 3 556
2,81%
m. npp Łomża 1 349
5,89%
m. npp Suwałki 859
3,59%