Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 34 » List no. 5
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
List's No.: 5
Name: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Abbreviation: Komitet Wyborczy PSL
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Polskie Stronnictwo Ludowe
Address: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
Mailing Address:
Web address: http://www.komitetwyborczypsl.pl
Mandates: 1

Brak danych 0,00% - 2,56% 2,57% - 5,13% 5,14% - 7,70% 7,71% - 10,27% 10,28% - 12,84% 12,85% - 15,41% 15,42% - 17,98% 17,99% - 20,55% 20,56% - 23,12% 23,13% - 25,69%
List no. 5 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Żelichowski Stanisław 6 458 3,30%
Yes
2 Szulc Jolanta Elżbieta 2 261 1,16%
No
3 Brzezin Gustaw Marek 2 656 1,36%
No
4 Wróblewski Witold Marek 846 0,43%
No
5 Kunicka Danuta 3 724 1,90%
No
6 Mroziński Henryk 1 644 0,84%
No
7 Przewłocka Beata Maria 160 0,08%
No
8 Zieliński Artur 343 0,18%
No
9 Kasprowicz Zygmunt 542 0,28%
No
10 Ziejewski Zbigniew 2 067 1,06%
No
11 Kozioł Małgorzata Krystyna 278 0,14%
No
12 Piechota Irena 357 0,18%
No
13 Zabłocki Wojciech 573 0,29%
No
14 Głowacz Bogdan Jan 866 0,44%
No
15 Chrościcka Beata Lidia 252 0,13%
No
16 Nowakowska Teresa 843 0,43%
No
Votes for list 23 870 12,20%
Results of voting in Senate Constituency No. 34 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 34 23 870
12,20%
pow. bartoszycki 2 517
13,68%
pow. braniewski 2 384
18,41%
pow. działdowski 2 985
16,46%
pow. elbląski 1 351
9,12%
pow. iławski 2 797
10,05%
pow. lidzbarski 1 707
13,33%
pow. nowomiejski 3 239
25,59%
pow. ostródzki 4 974
15,83%
m. npp Elbląg 1 916
4,11%