Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 34 » Lista nr 5
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer listy: 5
Nazwa: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Skrót: Komitet Wyborczy PSL
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Polskie Stronnictwo Ludowe
Adres: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.komitetwyborczypsl.pl
Liczba mandatów: 1

Brak danych 0,00% - 2,56% 2,57% - 5,13% 5,14% - 7,70% 7,71% - 10,27% 10,28% - 12,84% 12,85% - 15,41% 15,42% - 17,98% 17,99% - 20,55% 20,56% - 23,12% 23,13% - 25,69%
Lista nr 5 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Żelichowski Stanisław 6 458 3,30%
Tak
2 Szulc Jolanta Elżbieta 2 261 1,16%
Nie
3 Brzezin Gustaw Marek 2 656 1,36%
Nie
4 Wróblewski Witold Marek 846 0,43%
Nie
5 Kunicka Danuta 3 724 1,90%
Nie
6 Mroziński Henryk 1 644 0,84%
Nie
7 Przewłocka Beata Maria 160 0,08%
Nie
8 Zieliński Artur 343 0,18%
Nie
9 Kasprowicz Zygmunt 542 0,28%
Nie
10 Ziejewski Zbigniew 2 067 1,06%
Nie
11 Kozioł Małgorzata Krystyna 278 0,14%
Nie
12 Piechota Irena 357 0,18%
Nie
13 Zabłocki Wojciech 573 0,29%
Nie
14 Głowacz Bogdan Jan 866 0,44%
Nie
15 Chrościcka Beata Lidia 252 0,13%
Nie
16 Nowakowska Teresa 843 0,43%
Nie
Głosów na listę 23 870 12,20%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 34 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 34 23 870
12,20%
pow. bartoszycki 2 517
13,68%
pow. braniewski 2 384
18,41%
pow. działdowski 2 985
16,46%
pow. elbląski 1 351
9,12%
pow. iławski 2 797
10,05%
pow. lidzbarski 1 707
13,33%
pow. nowomiejski 3 239
25,59%
pow. ostródzki 4 974
15,83%
m. npp Elbląg 1 916
4,11%