Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 11 » List no. 7
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
List's No.: 7
Name: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Abbreviation: KW Platforma Obywatelska RP
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Address: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Mailing Address:
Web address: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Mandates: 4

Brak danych 0,00% - 4,17% 4,18% - 8,35% 8,36% - 12,53% 12,54% - 16,71% 16,72% - 20,89% 20,90% - 25,07% 25,08% - 29,25% 29,26% - 33,43% 33,44% - 37,61% 37,62% - 41,79%
List no. 7 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Biernat Andrzej Zbigniew 25 721 7,57%
Yes
2 Hanajczyk Agnieszka Małgorzata 16 484 4,85%
Yes
3 Tomczyk Cezary Józef 12 748 3,75%
Yes
4 Zakrzewska Danuta Ewa 5 882 1,73%
No
5 Pawlak Janusz Bogdan 3 699 1,09%
No
6 Jarosławska Joanna Beata 6 248 1,84%
No
7 Jasiński Janusz 2 397 0,71%
No
8 Binder Piotr Jan 1 549 0,46%
No
9 Bieda Robert Damazy 1 690 0,50%
No
10 Krawczyk Marek 1 896 0,56%
No
11 Kałużny Jan 1 314 0,39%
No
12 Kołodziejska Agnieszka Dorota 1 771 0,52%
No
13 Lipińska Grażyna Jolanta 2 012 0,59%
No
14 Górecki Piotr Wojciech 700 0,21%
No
15 Makota Beata 1 210 0,36%
No
16 Piekarz Krzysztof Władysław 1 578 0,46%
No
17 Dunin Borkowska Anna Maria 1 294 0,38%
No
18 Rąkowski Krzysztof Gabor 2 996 0,88%
No
19 Kałuża Emilia Stanisława 1 480 0,44%
No
20 Sałagacki Marcin 1 419 0,42%
No
21 Werwińska Krystyna 1 517 0,45%
No
22 Sut Sebastian Jan 1 049 0,31%
No
23 Pigłowski Dariusz Andrzej 352 0,10%
No
24 Dunin Artur Jerzy 9 595 2,82%
Yes
Votes for list 106 601 31,36%
Results of voting in Senate Constituency No. 11 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 11 106 601
31,36%
pow. kutnowski 10 061
30,46%
pow. łaski 4 625
26,71%
pow. łęczycki 3 869
24,32%
pow. łowicki 6 831
24,11%
pow. pabianicki 19 392
40,01%
pow. pajęczański 3 864
23,31%
pow. poddębicki 2 695
20,12%
pow. sieradzki 11 034
27,17%
pow. wieluński 6 630
25,31%
pow. wieruszowski 2 779
21,01%
pow. zduńskowolski 8 787
36,10%
pow. zgierski 26 034
41,66%