Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 11 » Lista nr 7
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Numer listy: 7
Nazwa: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Skrót: KW Platforma Obywatelska RP
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Adres: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Liczba mandatów: 4

Brak danych 0,00% - 4,17% 4,18% - 8,35% 8,36% - 12,53% 12,54% - 16,71% 16,72% - 20,89% 20,90% - 25,07% 25,08% - 29,25% 29,26% - 33,43% 33,44% - 37,61% 37,62% - 41,79%
Lista nr 7 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Biernat Andrzej Zbigniew 25 721 7,57%
Tak
2 Hanajczyk Agnieszka Małgorzata 16 484 4,85%
Tak
3 Tomczyk Cezary Józef 12 748 3,75%
Tak
4 Zakrzewska Danuta Ewa 5 882 1,73%
Nie
5 Pawlak Janusz Bogdan 3 699 1,09%
Nie
6 Jarosławska Joanna Beata 6 248 1,84%
Nie
7 Jasiński Janusz 2 397 0,71%
Nie
8 Binder Piotr Jan 1 549 0,46%
Nie
9 Bieda Robert Damazy 1 690 0,50%
Nie
10 Krawczyk Marek 1 896 0,56%
Nie
11 Kałużny Jan 1 314 0,39%
Nie
12 Kołodziejska Agnieszka Dorota 1 771 0,52%
Nie
13 Lipińska Grażyna Jolanta 2 012 0,59%
Nie
14 Górecki Piotr Wojciech 700 0,21%
Nie
15 Makota Beata 1 210 0,36%
Nie
16 Piekarz Krzysztof Władysław 1 578 0,46%
Nie
17 Dunin Borkowska Anna Maria 1 294 0,38%
Nie
18 Rąkowski Krzysztof Gabor 2 996 0,88%
Nie
19 Kałuża Emilia Stanisława 1 480 0,44%
Nie
20 Sałagacki Marcin 1 419 0,42%
Nie
21 Werwińska Krystyna 1 517 0,45%
Nie
22 Sut Sebastian Jan 1 049 0,31%
Nie
23 Pigłowski Dariusz Andrzej 352 0,10%
Nie
24 Dunin Artur Jerzy 9 595 2,82%
Tak
Głosów na listę 106 601 31,36%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 11 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 11 106 601
31,36%
pow. kutnowski 10 061
30,46%
pow. łaski 4 625
26,71%
pow. łęczycki 3 869
24,32%
pow. łowicki 6 831
24,11%
pow. pabianicki 19 392
40,01%
pow. pajęczański 3 864
23,31%
pow. poddębicki 2 695
20,12%
pow. sieradzki 11 034
27,17%
pow. wieluński 6 630
25,31%
pow. wieruszowski 2 779
21,01%
pow. zduńskowolski 8 787
36,10%
pow. zgierski 26 034
41,66%