Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 14 » List no. 1
... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
List's No.: 1
Name: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Abbreviation: KW Prawo i Sprawiedliwość
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Prawo i Sprawiedliwość
Address: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Mailing Address:
Web address: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Mandates: 7

Brak danych 0,00% - 5,82% 5,83% - 11,66% 11,67% - 17,50% 17,51% - 23,34% 23,35% - 29,18% 29,19% - 35,02% 35,03% - 40,86% 40,87% - 46,70% 46,71% - 52,54% 52,55% - 58,38%
List no. 1 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Mularczyk Arkadiusz 45 801 16,43%
Yes
2 Naimski Piotr Aleksander 5 388 1,93%
Yes
3 Paluch Anna 9 764 3,50%
Yes
4 Bartuś Barbara Halina 14 652 5,25%
Yes
5 Siarka Edward 13 264 4,76%
Yes
6 Janczyk Wiesław Stanisław 13 993 5,02%
Yes
7 Romanek Andrzej Stanisław 9 743 3,49%
Yes
8 Piczura Jan 3 817 1,37%
No
9 Ciągło Edward 4 270 1,53%
No
10 Filipiak Ewa 3 513 1,26%
No
11 Poręba Antoni Marian 2 606 0,93%
No
12 Dorula Leszek 3 660 1,31%
No
13 Nowak Alicja 2 564 0,92%
No
14 Sułkowski Stanisław Jan 1 497 0,54%
No
15 Borzęcki Michał Piotr 3 006 1,08%
No
16 Kosakowska Iwona Maria 861 0,31%
No
17 Janczura Teresa 1 299 0,47%
No
18 Palki Jan Piotr 908 0,33%
No
19 Baran Bonifacy 1 076 0,39%
No
20 Ostrowska Helena 1 861 0,67%
No
Votes for list 143 543 51,48%
Results of voting in Senate Constituency No. 14 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 14 143 543
51,48%
pow. gorlicki 16 765
44,82%
pow. limanowski 24 615
55,80%
pow. nowosądecki 44 707
58,25%
pow. nowotarski 30 492
51,82%
pow. tatrzański 11 411
45,84%
m. npp Nowy Sącz 15 553
42,22%