Wyniki głosowania » Polska » Okręg sejmowy nr 14 » Lista nr 1
... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer listy: 1
Nazwa: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Skrót: KW Prawo i Sprawiedliwość
Typ komitetu: Komitet wyborczy partii politycznej
Partia (organ partii): Prawo i Sprawiedliwość
Adres: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
Adres do korespondencji:
Adres strony WWW: http://www.kwprawoisprawiedliwosc.pl
Liczba mandatów: 7

Brak danych 0,00% - 5,82% 5,83% - 11,66% 11,67% - 17,50% 17,51% - 23,34% 23,35% - 29,18% 29,19% - 35,02% 35,03% - 40,86% 40,87% - 46,70% 46,71% - 52,54% 52,55% - 58,38%
Lista nr 1 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Mularczyk Arkadiusz 45 801 16,43%
Tak
2 Naimski Piotr Aleksander 5 388 1,93%
Tak
3 Paluch Anna 9 764 3,50%
Tak
4 Bartuś Barbara Halina 14 652 5,25%
Tak
5 Siarka Edward 13 264 4,76%
Tak
6 Janczyk Wiesław Stanisław 13 993 5,02%
Tak
7 Romanek Andrzej Stanisław 9 743 3,49%
Tak
8 Piczura Jan 3 817 1,37%
Nie
9 Ciągło Edward 4 270 1,53%
Nie
10 Filipiak Ewa 3 513 1,26%
Nie
11 Poręba Antoni Marian 2 606 0,93%
Nie
12 Dorula Leszek 3 660 1,31%
Nie
13 Nowak Alicja 2 564 0,92%
Nie
14 Sułkowski Stanisław Jan 1 497 0,54%
Nie
15 Borzęcki Michał Piotr 3 006 1,08%
Nie
16 Kosakowska Iwona Maria 861 0,31%
Nie
17 Janczura Teresa 1 299 0,47%
Nie
18 Palki Jan Piotr 908 0,33%
Nie
19 Baran Bonifacy 1 076 0,39%
Nie
20 Ostrowska Helena 1 861 0,67%
Nie
Głosów na listę 143 543 51,48%
Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 14 w podziale na obwody
Nr Adres Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów
Okręg nr 14 143 543
51,48%
pow. gorlicki 16 765
44,82%
pow. limanowski 24 615
55,80%
pow. nowosądecki 44 707
58,25%
pow. nowotarski 30 492
51,82%
pow. tatrzański 11 411
45,84%
m. npp Nowy Sącz 15 553
42,22%