Results of voting » Poland » Sejm constinuency no. 33 » List no. 7
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
List's No.: 7
Name: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Abbreviation: KW Platforma Obywatelska RP
Committee's type: Election committees established by political parties
Party (party body): Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Address: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21
Mailing Address:
Web address: http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/
Mandates: 5

Brak danych 0,00% - 3,62% 3,63% - 7,25% 7,26% - 10,88% 10,89% - 14,51% 14,52% - 18,14% 18,15% - 21,77% 21,78% - 25,40% 25,41% - 29,03% 29,04% - 32,66% 32,67% - 36,29%
List no. 7 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes Mandate
1 Okła-Drewnowicz Marzena 34 745 8,03%
Yes
2 Miodowicz Konstanty Bronisław 14 202 3,28%
Yes
3 Pacelt Zbigniew 8 842 2,04%
Yes
4 Gierada Artur Daniel 11 679 2,70%
Yes
5 Irla Jadwiga Józefa 3 183 0,74%
No
6 Pietrzczyk Lucjan Marek 6 057 1,40%
Yes
7 Suchański Jerzy Zdzisław 3 570 0,82%
No
8 Capała Tomasz Jarosław 2 260 0,52%
No
9 Niżyński Krzysztof Andrzej 2 416 0,56%
No
10 Janik Renata Urszula 3 621 0,84%
No
11 Schwerzler Karina Anna 2 921 0,67%
No
12 Gosek Agnieszka Barbara 1 038 0,24%
No
13 Bodzioch Adam Andrzej 1 101 0,25%
No
14 Bryk Józef 1 058 0,24%
No
15 Modras Małgorzata Ewa 442 0,10%
No
16 Jarosz Karolina Dominika 1 311 0,30%
No
17 Radłowska-Raban Małgorzata Ewa 1 036 0,24%
No
18 Jedliński Marek Paweł 255 0,06%
No
19 Radlak Sławomir 369 0,09%
No
20 Zielonka Jolanta Ewa 598 0,14%
No
21 Kański Artur Józef 510 0,12%
No
22 Grzesiak-Witek Danuta 605 0,14%
No
23 Michalska Marzena Marta 800 0,18%
No
24 Kiejzik-Wegener Wanda 284 0,07%
No
25 Szczypiór Krzysztof Antoni 409 0,09%
No
26 Staciwa Sławomir Witold 1 593 0,37%
No
27 Mik Janusz Sylwester 389 0,09%
No
28 Woźniak Michał Paweł 378 0,09%
No
29 Pierzak Ryszard 517 0,12%
No
30 Pytlak Wiktor 268 0,06%
No
31 Zych Tomasz Władysław 1 228 0,28%
No
32 Marczewska Marzena Anna 2 231 0,52%
No
Votes for list 109 916 25,39%
Results of voting in Senate Constituency No. 33 divided into precincts
No. Address Number of votes for the list Votes percent
Constituency no. 33 109 916
25,39%
pow. buski 5 043
20,61%
pow. jędrzejowski 4 669
17,37%
pow. kazimierski 1 662
17,95%
pow. kielecki 13 180
20,22%
pow. konecki 6 876
25,55%
pow. opatowski 2 157
13,10%
pow. ostrowiecki 10 440
28,58%
pow. pińczowski 2 979
22,55%
pow. sandomierski 5 827
22,85%
pow. skarżyski 9 695
33,51%
pow. starachowicki 8 493
27,27%
pow. staszowski 4 096
17,59%
pow. włoszczowski 2 205
14,66%
m. npp Kielce 32 594
36,18%